• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

הנהגת בית המדרש בעת אזעקה

#1
כבוד הרב שלום.
בית מדרש שלומדים בו רבים ולפתע נשמעה אזעקת טילים כיצד ראוי לנהוג?האם ראויי לבטל לימודם של רבים ולרדת לממ"ד היות ואנו מצויים לשמור נפשנו ואמרינן אין סומכים על הנס גם כאן או היות והתורה מגנא ומצלא והמדובר בלימוד של רבים הראוי הוא להמשיך ללמוד וזהו שמירתנו?
 
#3
תודה רבה לכבוד הרב.
מחילה מכבודו,אך אם זאת לא טרחה אפשר שכבוד הרב יביא לי מקור לכך?שבית מדרש שלם של כ50תלמידים שלומדים גמרא ופוסקים מחוייבים לעצור את הלימוד על מנת לרדת לממ"ד?מחילה מכבוד הרב פשוט לעניות דעתי הרבה קשה לי להבין את הטעמים אם אפשר שכבודו יסביר לי או יביא לי מקור?מחילה
 
#4
מרן הש"ע פסק (בסימן קד), ואפי' נחש כרוך על עקיבו לא יפסיק, אבל עקרב יפסיק לפי שהוא מועד להזיק. וכן נחש זועם יפסיק. וכן שור מועד יפסיק.
והטילים זה יותר גרוע מהנחש.
הנה אתמול נהרג אדם ונפצעה אשה מהטילים, א"כ יש פה חשש גמור לחיי אדם, ונאמר בתורה "וחי בהם ולא שימות בהם", ואפי' כיפור שהוא דאורייתא חששו לחיי אדם, ואפי' בספק, א"כ גם פה ימשיכו ללמוד במקלט וזכות התורה תגן בעדם. אמן.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'