• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

וכי לא חששו לגזל??

#1
בגמרא בנדה דף כא. לגבי מראות דמים. מבואר שאחד החכמים אמר לתלמידיו כשהלכו בדרך שמעיל של איש פלוני הוא כמו אחד הצבעים... והם קרעו חתיכות מן המעיל הזה. ולבסוף שילמו לו על כך.
וצ"ע דהרי קיי"ל שאסור לגזול אפי' מגוי ע"מ לשלם. [וזאת מפני שהמעשה עצמו אסור. עיין מנחת חינוך שהאריך בזה. וגם בחזון יחזקאל על התוספתא בבא קמא. ואכמ"ל]
חזק וברוך
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'