• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

זמן תוספת שבת

#2
שלום וברכה
זמן תוספת שבת ויום טוב ניתן לקבל מזמן פלג המנחה שהוא כשעה ורבע זמנית לפני צאת הכוכבים, ואחר השבת ניתן למשוך את השבת אפילו כמה שעות, אמנם ראוי שלא לעכב את ההבדלה אחר זמן ר"ת שהוא כ72 דקות זמניות משקיעת החמה.
בברכה רבה
 
#3
יישר כח לידידנו הגאון הרב ניזרית שליט"א
רק חשוב לעורר נקודה שמי שמדליק נרות קודם חצי שעה מהשקיעה חייב לקבל עליו שבת ולשבות ממלאכה.
מה שאין כן תוך חצי שעה קודם השקיעה שאינו חייב לפרוש ממלאכה.
 
#4
שלום רב,
לענין ירושלים תובב"א, פסק רבינו הגדול מרן הראשון לציון שליט"א בשיעורו השבועי (הובא בעלון בית מרן ויגש התשעט, גליון 189 אות ה. אחר שכבר צידד כן בילקוט יוסף שבת החדש כרך ב, קונטרס אחרון סימן ו עמוד תשעא, לפני ד"ה ובזה מובן) שכיון שהרבה מאחינו האשכנזים נוהגים להדליק כארבעים דקות לפני השקיעה, אין צריך לקבל שבת בהדלקה, החל מ40 דקות לפני השקיעה.
בברכה.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'