• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

זמן תפילת ערבית בליל הסדר - בצל הקורונה

#1
בשנה זו שכנראה נתפלל ביחיד בעוה"ר, אז יש להחמיר להתחיל תפילת ערבית אחר צאת הכוכבים (ולא כפי שנוהגים הרבה בציבור), האם כדי לא לאחר הסדר ראוי להקל להתפלל תפילת מנחה קודם פלג וערבית אחר פלג המנחה, כך שיוכלו להתחיל את ליל הסדר מיד בצאה"כ?
 
#2
א. אם אני מבין נכון את דבריך אתה רוצה לומר שגם מי שרוצה להתפלל בפלג, הפעם לא יתפלל בפלג כיון שהוא מתפלל יחיד, ז"א כיון שאין שינוי בין אז להיום שגם כשעולם כמנהגו נוהג יכול להתפלל אחר צה"כ ולא שייך כאן הטעם של תפילה מבעו"י כדי שלא יתפזרו הציבור אלא עושים כן מכיון שמקבלים שבת וחג מוקדם יותר. ולכן אין זה שונה מכל השנה.

ב. לגבי מה שכתבת שחייב להתפלל יחיד, הנה אין זה מדוייק, שהרי, הגם שפסק מרן הראש"ל שליט"א שאין לומר דברים שבעשרה בתפילת 'מרפסות', אין זה אומר שאין לקיים תפילות כאלה, אלא יקיימו תפילות בהצטרפות מהמרפסות, כשמכוונים שעתם לשעה שמתפללים המניין שמתאסף במלון 'דן' או במקומות מאושרים אחרים, וכך ירויחו גם תפילה בשעה שהציבור מתפללים וגם שלפי דעות פוסקים רבים שעליהם מסתמכים האשכנזים (שכפי שפסק מרן הראש"ל שליט"א מותר לענות להם לקדים וקדושה) נחשב להם תפילה במניין.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'