• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

זעקת מרן - מי לא ירא !!!!

#1
בנוסף למה שדיבר בצעקה מרן הראשון לציון שליט"א במהלך שיעורו על הוצאת 'דרשו' שלא מכניסים את פסקי מרן זי"ע.
גם ליבי דוי על הוצאת "שבתי פרנקל" שאני מאוד מעריך את עבודתם קודש, אבל עתה הוציאו מהדורה חדשה עם הרבה הוספות אין שום מראה מקום לספרי מרן זצ"ל (והלא למרן זי"ע יש ספר מיוחד (!) על הרמב"ם הנקרא "טבעת המלך" והוא נמצא במאור ישראל ח"ג), ולאחר דרישה וחקירה אמרו לי שיש כמה אנשים שם (מקבלי החלטות) שאמרו לא להכניס את ספרי מרן ! אוי לעולבנה של תורה.
 
נערך לאחרונה:
#2
גם אני שמעתי כך מאברך שעובד בעוז והדר. וכך רואים במתיבתא על נדה.
אך האמת היא שזה לא כ"כ משנה. כי יש לנו מהדורות מצוינות על המשנ"ב כדוגמת תפארת הראויה לשבח. וגם אם פסקי מרן לא נזכרים בעוז והדר ופרנקל, אז מה בכך, וכי רק אצלם יש תורה?! אפשר ללמוד בספריהם כשצריכים, ולהוסיף את ספרי מרן וכך לומדים תורה שלימה.
 
#3
ולדבריכם על מה נזעק מרן הראשל"צ שליט"א?! וכי לתורת מרן אנו דורשים הרי תורה מונחת לכל החפץ בה ילך ויפתח מאור ישראל ויביע אומר ויטהר ביתו לוית חן, ויחווה דעת בחזון עובדיה , אלא לכבודו של מרן אנו דורשים ועל ההשתקה ועל הכאילו ח"ו להיכשל להסתכל ולציין לספריו הנהדרים בקודש (עפרא לפומיה של האומרים כם ויסכר פי דוברי שקר).
 
#4
אשריך שאתה כואב את עלבונה של תורה.
רק רציתי לומר שבפורום קטן זה שבין כה וכה מי שנכנס לכאן הוא מתלמידי מרן זיע"א לא יצא מזה הרבה.
אפשר לחפש דרכים גדולות יותר כדי לזעוק את זעקת התורה ואז באמת מי לא ירא!!!!
ואספר לכבודו שלפני כ6 שנים נכנסתי לכולל הלכות נדה. ולמדתי עם אברך ספרדי. אחרי שלמדנו ב"י וש"ע ונושאי כלים אמרתי לו שיש לעיין בפוסקי זמנינו. הוא ענה לי שבביתו לעולם לא פסקו כמו מרן וכל שאר הספרים הם אשכנזים לכן הוא לא יודע מה לעשות כרגע. אחרי תקופה הוא למד לבד סימן קצה רק ב"י, ש"ע וטהרת הבית. שאלתי אותו למה הוא לא מעיין בעוד ספרים. אז הוא ענה שלא צריך, בטהרת הבית יש הכל! זה לימד אותי שיעור חשוב. שכל הסיבה שלא לומדים בספרי מרן, כי הם לא יודעים מה מסתתר שם. אך שמגלים כמה מתיקות וגאונות ופלפול ועוד ועוד יש בספריו נמשכים כמו אבן השואבת. ובנינו, אולי בכוונה מנסים להסתיר כדי שלא ימשכו, ה' יצילנו
 

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#5
זה לימד אותי שיעור חשוב. שכל הסיבה שלא לומדים בספרי מרן, כי הם לא יודעים מה מסתתר שם. אך שמגלים כמה מתיקות וגאונות ופלפול ועוד ועוד יש בספריו נמשכים כמו אבן השואבת. ובנינו, אולי בכוונה מנסים להסתיר כדי שלא ימשכו, ה' יצילנו
זאת בדיוק המטרה של המרכז למורשת מרן - להבין ולהשכיל, לפחות העיקרית.
 
#6
לאחרונה רבתי ממש עם רב אשכנזי, על אודות יביע אומר. ואמר לי כי יביע אומר זה אינציקלופדיה... כן כתב וכן כתב...
האמת שלא התרגשתי, והתשובה המיידית שיש לכל אחד לענות לזה, היא כי אני מחכה שימציאו האשכנזים אינציקלופדיה כזאת.... נראה אותם! צוות חוקרים לא יגיעו לקצה קצהו של מרן זיע"א, שטרח ועמל על כך לבד!!! וכמו שכתב בחזון עובדיה שבת חלק א בהקדמה ועוד רבות.
שלחתי שאלה להרב מוצפי, והיא מוגשת לפניכם עם התשובה שלו, בדקתי, התשובה נענתה והוקלדה על ידו. הנה היא לפניכם:
שלום הרב
בישיבה רב אשכנזי אומר שיב"א זה ליקוטים ואין מה לחפש שם לבחור בן 17 ועכשיו אני צריך להשקיע בסברות ובגמרא ולא להסתכל בזה בכלל כי זה ליקוט של כן כתב וכן כתב
מה לעשות
תשובה
לא מבין מאומה המסכן.
ע"כ התשובה.
זו תשובה לעניין! צריך לרחם עליהם, לא זכו לגאון כמרן זיע"א, לא יעזור לאף אחד, כל הגאונים האדירים שהיו לחכמי אשכנז, לא הגיעו למרן זיע"א. נקודה!!!
כבר אמר ר' עזרא לגדולי החכמים בדורו, לא הגעתם לקרסוליים של חכם עובדיה בתורה!!! קומו צאו מביתי! ידוע שזה מהסיפור על כך שרצו להחתים אותו על כרוז נגד שו"ת חזון עובדיה...
לא נותר לי אלא לרחם על אותם מסכנים, שלא זכו לאורו של מרן, אך אנו כתלמידים נאמנים, עלינו להאהיב את התורה על הרחוקים ממנה, וכמו זיכוי הרבים של קירוב רחוקים לאבינו שבשמים, עלינו לפעול גם עם אותם אלו שלא זכו לכך, לקרבם ולעודדם כפי שמרן זיע"א תמיד היה אומר...
אחרי הכל, סוף סוף נודע כי יש שכל לחלק מהם בדבר הזה, והעובדה כי בחידון הלכה שהתקיים באחד מתחנות הרדיו, הזוכה היה אשכנזי... ולא, זה לא היה חידון על משנה ברורה ופוסקי אשכנז, אלא על חזון עובדיה ברכות ויום טוב... נו אולי קיבלו עכשיו טיפה שכל...
אני מתנצל אלף מחילות על התגובה החריפה, אבל כבוד מרן זיע"א בוער בי, והנידון על זה ממש בגולת הכותרת.... אבל ניכרים דברי אמת... כך אני חושב
אשמח לקבל תגובה על הדברים, לדעת מה מחשבותיכם בנידון, האם אתם מסכימים עם מה שכתבתי, למרות שהנוסח חריף, אבל כך יצא לי כעת, וכנראה מן השמים הוא
 
#7
\
רק רציתי לומר שבפורום קטן זה שבין כה וכה מי שנכנס לכאן הוא מתלמידי מרן זיע"א לא יצא מזה הרבה.
אפשר לחפש דרכים גדולות יותר כדי לזעוק את זעקת התורה ואז באמת מי לא ירא!!!!
\

אדרבה בפורום נהד"ר בקוד"ש זה כאן המקום להביע אומר ולחוות דעת תורה למען כל אחד מעמנו יעברינו לאחר, ומלאה הארץ דעה את ד' - איה המקומות הגדולים עליהם דיבר כבודו.
אף אני הקטן נמנה בין האשכנזים (מה אעשה כך נולדתי...) אמנם איני מש מספרי מרן דחביבין מיליייהו מכל מילי דעלמא, ואיני חש בתענוג יו"ט ללא לימוד בחזון עובדיה על החג !!!! ויגבה ליבו בדרכי ד' ועבדי"ו הקדושים.
 
#8
אין לך צורך לתרץ ולא חלילה להצטער על כך. זהו רצון ה' וחלילה לחשוב שהיה יכול להיות משהו יותר טוב. בהקשר לזה, ראיתי פעם דבר נפלא הרב הירש זצ"ל שהוא אומנם פשוט אך תמיד טוב לחזור על זה. שהקב"ה מביא את האדם לעולם בדיוק בזמן שהכי מתאים, למשפחה שהכי מתאימים לו, והוא פוגש חברים שצריך להתחבר אליהם וכאלה שיש להתרחק מהם. ולומד מרבנים שהכי מתאים לו. וה' נותן לו את כוחות הגוף והנפש שהכי מתאימים לו. וזאת במטרה אחת כדי לעשות את רצון ה' בצורה הטובה ביותר. (וזה היה רק דרך אגב)
אשריך וירבו כמותך שמכירים ולומדים את ספריו של מרן המשך כך להפיץ את תורתו. אל תירא ואל תחת
 
#9
האמת שבכל הנושא הזה מעניין אותי דבר אחד:
למה אנחנו הספרדים יגעים ויודעים את ההלכות של האשכנזים גם כן ונוהגים בהם כבוד
והאשכנזים בורים ועמי ארצות כלפנו, לא יודעים בכלל את ההלכות שלנו בלירה, ולא מעניין אותם בכלל, ולא נוהגים בנו כבוד
זוהי דרכה של תורה?!!!!!
למה הדברים נראים כך? איפה דרכה של תורה בכל הסיפור הזה?
אני לא כתבתי בתור שאלה שהיא מתוך כאב, אלא באמת שאלה שאני מחכה לתשובה עליה. למה נוהגים כך....
 
#10
השאלה מתחלקת לשתים.
לגבי נוהגים כבוד, ולגבי ידיעת ההלכה.
לגבי ידיעת ההלכה - אין זה כ"כ מדויק. דהא כולם יודעים מה דעת השו"ע, דהא כל מי שלומד מ"ב יודע מה כתוב בשו"ע. אלא שלא יודעים מה למעשה אנו פוסקים לפי כללי הפסיקה שלנו. מה גם שגם אצלנו אין כללים ברורים דהא יש את הקו של הבא"ח ויש את מרן זצ"ל ויש את האור לציון ואת הרב משאש ומנהגי מרוקו וכו'. ולמה שהם יהיו בקיאים בזה.
אטו אנו בקיאים במנהגי החסידים למחלקותיהם - עי' בפסקי תשובות ובספר נטעי גבריאל שמרבים להביא פסקים והנהגות מאדמורים וכדומה - אטו מישהו מרבני הספרדים בקי בכל הנהגות ודינים אלו? אטו אנו בקיאים במנהגי תימן למחלקותיהם שאמי ובלדי ודרדעי ושרעבי וכו'? גם בתוך הליטאים יש הנוהגים כהגר"א ויש הנוהגים כמנהג אשכנז הקדמון [קהלת עדת ישורון] וכדומה, אטו אנו בקיאים בזה?.
אתן דוגמא קטנה שכל קורא יעשה 'סקר' רבנים [וגם ישאל את עצמו] ספרדים גדולים האם מישהו יודע מה מנהג האשכנזים בשבועות כשערים כל הלילה איזה ברכות הם מברכים בעצמם ואיזה ברכות צריכים לשמוע מאחר, מה ודאי צריכים לשמוע ומה ספק צריכים לשמוע?. רק מי שגדל בישיבה אשכנזית והקפיד לשמוע בכל שנה יכול אולי לדעת. רב ספרדי רגיל אין סיבה שידע כיון שלנו אין נ"מ. וגם אצלם יש כמה מחלוקות בזה.
כמו כן איזה רב ספרדי יודע מתי האשכנזים אומרים יענך ה' ביום צרה כשאין תחנון ומתי לא אומרים [אצלם יש חילוקים בזה ולא כמו אצלנו שתמיד הדברים תלוים זה בזה]?
כמו כן איזה רב ספרדי יודע את דיני הקדימה בקדיש שיש על זה בה"ל ארוך בסי' קל"א לפרטי פרטים מי קודם ואיזה סוגי אבלות וכדומה? אנו לא צריכים את זה משום שכולנו אומרים קדיש. גם האשכנזים כיום יתכן ולא יודעים מזה כיון שגם הם אומרים כולם קדיש, אבל פעם ידעו מזה כיון שהיו נצרכים לזה.
כמו כן כמה רבנים ספרדים יודעים את כל פרטי הדינים והמנהגים של האשכנזים בכלי שני הכוללים קלי הבישול ובמה נאמר, מחזי כמבשל ובמה נאמר, דבר גוש ובמה נאמר, יד נכוית בו ובמה נאמר. אנו מתירים כמעט בהכל ולכן אין אנו בקיאים בפרטי הדברים אלא בכללים, אולם אם ישאל אותנו מישהו אשכנזי למעשה - רוב הסיכויים שרוב תלמידי החכמים לא יענו תשובה נכונה.

יש גם רבנים מפורסמים מאוד שהולכים בדרכו ובשיטתו של מרן זצ"ל שעונים תשובות ברדיו וטועים על ימין ועל שמאל בדברים המפורשים ברמ"א להדיא ועונים שלאשכנזים הוא לא כך, כמו שרב אחד מפורסם נשאל פעם על נטילת לולב לאיטר באיזה יד, והשיב שעושה ככל אדם, ושאלו השואל ומה לאשכנזים ואמר לו שאין הבדל בזה בין מרן להרמ"א!!.
וכמו כן בשבוע האחרון נשאל רב אחד לגבי פת הבאה בכסנין והשיב שאין הבדל בין מרן להרמ"א ולשניהם אם מורגשת מתיקות בעלמא הופך את זה לפת הבאה בכסנין!!. ויש רבנים שאומרים שהמחלוקת בענין המצה אם ברכתה המוציא או מזונות בכל השנה היא מחלוקת מרן והרמ"א!!. וכמו כן יש רבנים שאומרים שהמחלוקת בסחיטת לימון בשבת היא מחלוקת מרן והרמ"א!!, ואפשר להמשיך הלאה עוד ועוד.. כך שאינו נכון כלל שהספרדים יודעים את פסקי האשכנזים. אלא יש ויש. יש הבקיאים יותר ויש הבקיאים פחות. ובודאי שכל רב מתמקד בפסקים שנוגעים לעדתו ולרבו.
אפילו בתוך הספרדים - רבנים שהולכים בקו של מרן זצ"ל לא בקיאים בדברי הבא"ח למשל, וכששואלים אותם מה הדין לפי הבא"ח הם לא יודעים. וכן להיפך יש רבנים שלא בקיאים בפסקיו של מרן זצ"ל משום שהם הולכים בקו אחר.

אמת הוא שהספרדים יודעים קצת יותר את פסקי האשכנזים וזה מחמת דבר ברור שמפרשי השו"ע על הדף הם אשכנזים כמו הש"ך והט"ז ביו"ד וכן הסמ"ע והש"ך בחו"מ והמג"א והט"ז באו"ח והח"מ והב"ש באהע"ז, וכל לומד שו"ע חייב לדעת אותם ולכן באופן טבעי יש לו גישה לרבני אשכנז יותר מאשר רבני ספרד [וכן שאר המפרשים על העמוד הם אשכנזים]. וכמו שברמב"ם רוב המפרשים על העמוד הם ספרדים ולכן כל לומד רמב"ם יודע בצורה ראשונית את פירוש הרבנים הנ"ל - ה"ה במפרשי השו"ע.

לגבי השאלה על ניהוג הכבוד - יש לציין את דברי החיד"א המפורסמים שהספרדים הם משרש הלל והאשכנזים משורש שמאי ולכן בד"כ הספרדים מקילים והאשכנזים מחמירים. וידוע שב"ה היו מקדימים דברי ב"ש לדבריהם, וע"ע בהקדמת הרב פעלים הידועה שהאשכנזים לא מעיינים כ"כ בספרים אלא פוסקים מסברתם משא"כ הספרדים, וזה אותו שורש הנ"ל. ותן לחכם ויחכם עוד.
 
#11
אני חושב שחבל על הזמן לדבר על זה - כי האשכנזים לא ישתנו ממה שגדלו עליו, בפרט ובפרט שהם רואים אותנו ממקום יותר גבוהה מעלינו שזה עוד יותר סטיגמה שלא תשתנה, וגם לראשל"צ אני מציע לדלג על הדיבורים האלה איתם כי חבל על הזמן - כמו שהספרדים לא ירימו מישהו מעדה אחרת שיותר נמוכה מהם "בעיניהם"...
והראיה הכי גדולה - שאם אחד כמו מרן זצוק"ל שכתב ספרים וידע את התורה והקים דור ושקד על התורה , עדיין לא העריכו, נראה שכבר שום דבר לא יעזור... חבל על הזמן להתעלם מהם (למרות שאני גדלתי איתם בהיותי לא שומר תורה ומצוות שהייתי נער , וחייתי את שני העולמות , ספרדים ואשכנזים)
וכנראה שלא מפריע להם שמשיח מתעכב ויש שנאת חינם...
אדם חכם לא מנסה להכנס בכוח לבי כנסת שלא אוהבים אותו , שילך למקום שאוהבים אותו! ותחשבו על זה.
 
#12
תמיד כדאי לדלג על דיבורים שאין בהם תועלת מעשית. ולא רק בהשקפה או בדרך הלימוד שהרבה שיחות שמתקיימות על זה הם לא בשביל לנסות לשכנע ולנתב מישהו, אלא הם רק שיחות של מה בכך. אלא גם ובעיקר בענייני העולם הזה כמו בתקפות בחירות וכד'. אך אם יש תועלת ודאי למצוה יחשב. וכאן אני חושב שיש בזה תועלת שאנו הציבור הספרדי נדע להעריך את גדולי הדור שלנו, כמו שבאמת צריך להעריכם בכבוד ובהערצה ובעמל בתורתם, דבר שלפעמים נשכח לצערנו
 
#13
אם אתה רוצה שנדע להעריך - תאמר זאת מבלי לדבר על "הצד השני מה הוא חושב" , זה לא מעניין אותנו מה הם חושבים
ואגב שים לב לתוכן שלהם בהודעות שהם מתפלפלים מה חושבים האשכנזים... זה לא אמור לעניין אותנו.
 
#15
הכוונה שאנשים שכתבו הודעות לפני מה שאני כתבתי , אנשים כאן בפורום "מתפלפלים" אם האשכנזים מעריכים אותו את מרן או לא , אותנו זה לא מעניין ולא להתייחס אליהם ולא לבזבז את הזמן שלנו עליהם, הרוצה לטעות שיטעה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'