• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com
  • לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

זריחת הלבנה

#1
מה הכוונה 'זריחת הלבנה' המופיע בשער הכוונות על עניין תיקון ליל הושענא רבא שהוא בשעה עשר וחצי בערך בליל הושענא רבא (כ"כ בספר סוכה בציון, ובלוח עיתים לבינה כתב הוא בשעה 22:37), הרי כבר בתחילת הלילה רואים את הלבנה?
 
#3
במחכ"ת ההבנה לא נכונה.
זריחת הירח היא כפשוטו מתי הירח עולה מכיוון מזרח בדיוק כמו זריחת השמש. כפי שציינת בקישור כתוב שם להדיא באריכות שכיון ששעה של הירח או פחות משעת החמה לכן יש הבדלים בין תחלת החודש לאמצע לסוף החודש, ובכ"א לחודש שזה הושענה רבה - הירח עולה ממזרח בשעה הנ"ל כפי שציין בלוח עתים לבינה. לפני זה לא יראה הירח בתאריך זה.
 
#4
הרמ"א בר"ס תקסב כתב על מש"כ הש"ע שם שיש להתענות עד צאת הכוכבים- דהיינו שיראו ג' כוכבים בינוניים, או שהלבנה זורחת בכח ותאיר על הארץ. משמע שזריחת הלבנה הוא בקרוב לשעת צאת הכוכבים. ואם השעה משתנה ל עשר אחת עשר בלילה א"כ צריך להתענות עד אותה שעה? נשמע מוזר
 
#6
לשון האו"ז - מקור דברי הרמ"א - הוא בשעה שהלבנה זורחת בכח ידוע שכבר שקעה חמה עי"ש, ואין זה סתם זריחת הלבנה אלא שזורחת 'בכח' הכונה שמאירה היטב וזה 'סימן' שכבר יצאו הכוכבים. ואין זה אומר שהצום תלוי בזה אלא עיקרו הוא בצה"כ, אלא שאם לא יודעים מתי צה"כ אולם רואים שהלבנה זורחת 'בכח' זה אומר שכבר יצאו הכוכבים.
אולם כאן דנים על זריחת הלבנה ממש.
 
#13
לא ממש, האמת שהיה אז דיבורים על זה שפשוט היו שם הרבה 'טרולים' ודומיהם שהיו כותבים תוכן כאורך הגלות עם התבטאויות גלויות ונסתרות חמורות ביותר ולא היה על זה פיקוח. היום יש כמה פורומים טובים ב"ה שהם מפוקחים וטובים לכל הדעות.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'