• ניתן למסור שמות לתפלה בציונו של מרן בערב ראש השנה, במעבר לאתר מורשת מרן הראשי, ולחיצה על הבאנר. שנה טובה ומבורכת!

חדש מקול יוסף: קונטרס לברך ולהדליק בעניין ברכה על נר שבת לפני ההדלקה, תשובה לקונטרס 'להדליק ולברך'

קישורים לאתר 'מורשת מרן'