• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

חדש מקול יוסף: קונטרס לברך ולהדליק בעניין ברכה על נר שבת לפני ההדלקה, תשובה לקונטרס 'להדליק ולברך'

קישורים לאתר 'מורשת מרן'