• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

יום טוב של גלויות

#2
ב"ה
שלום וברכה
כתב מרן הראש"ל שליט"א בספרו הבהיר ילקוט יוסף יום טוב (סי' תצו ס"ט, עמ' פח) וז"ל:
בן ארץ ישראל הרוצה לטוס לחוץ לארץ, ולנחות שם ביום טוב שני של גלויות, ולהשאר בשדה התעופה עד הלילה, יש מצדדים להקל בזה, אך באדם מפורסם שהכל ידעו שהגיע לחוץ לארץ ביום טוב שני של גלויות. יש להחמיר בזה. עכל"ק.
זהו מה שפסק להלכה, ועיין עוד שם בהערה מה שהרחיב את הביאור הזה.

בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'