• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

יש למשהו תמונות מההדלקה המרכזית בצומת מרן?

קישורים לאתר 'מורשת מרן'