• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

כיון להוציא - בטעות

#1
מה הדין אדם שלקח גלידה ובירך עליו כדין 'שהכל' וסבר להוציא עוד גלידה שמונחת על השולחן, אבל התברר לו אח"כ שזה בכלל 'מזונות' האם גם על זה אנו אומרים (ברכות רפ"ו) "על כולם אם בירך עליו שהכל יצא", או דילמא היות ולא בירך עליו בפועל ממש 'שהכל' אלא כיון והיות וזה טעות לא עלתה מחשבתו.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'