• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

כיסוי הדם

#3
ב"ה
שלום וברכה.
במחילה מהחברים מקשיבים השואלים הנכבדים והלומדים היקרים, אני טרוד מאוד בכמה נושאים בימים האחרונים, בדרך כלל אני מוצא איזה זמן ועונה על כמה שאלות ברצף, כל כיומיים שלושה, וגם כעת כבר כמה פעמים שניסיתי להגיב לשאלה זו (כי אני משתדל לפי הסדר), התחלתי והייתי חייב לעבור לנושאים שאני עוסק בהם, אני פשוט מחוייב בהם, וגם הם תלויים בזמן.
ימחלו לי החברים, אשתדל בהקדם.

אם כבודו חפץ למענה לפחות בקצרה ממש, הנה בש"ע יו"ד סי' כח סעי' כג מבואר הדין של שאר דברים שאינם נקראים בשם עפר, ויש לברר אצל הגננים או מביני דבר אם חול ים הוא בכלל החול הגס המבואר שם שאינו מצמיח וצריך כתישה כדי להצמיח ולכן אינו מועיל לכיסוי הדם, או שמא הוא מצמיח אף ללא כתישה וממילא הוא בכלל החול המבואר שם בש"ע שאפשר לכסות בו.

בברכה רבה
 

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#4
ב"ה
שלום וברכה.
במחילה מהחברים מקשיבים השואלים הנכבדים והלומדים היקרים, אני טרוד מאוד בכמה נושאים בימים האחרונים, בדרך כלל אני מוצא איזה זמן ועונה על כמה שאלות ברצף, כל כיומיים שלושה, וגם כעת כבר כמה פעמים שניסיתי להגיב לשאלה זו (כי אני משתדל לפי הסדר), התחלתי והייתי חייב לעבור לנושאים שאני עוסק בהם, אני פשוט מחוייב בהם, וגם הם תלויים בזמן.
ימחלו לי החברים, אשתדל בהקדם.
יישר כח להרה"ג שליט"א!
ממש כת"ר עושה מאמצים מרובים לעשות בצורה מורחבת ואדיבה לכל שואל, למרות הטרדות הרבות שעליו.
והכל לשם שמים שלא על מנת לקבל פרס.
יה"ר שהקב"ה יתן לכת"ר כוחות ושפע ברכה והצלחה להמשיך במפעליו הכבירים להגדיל תורה ולהאדירה, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו.
חזק ואמץ!
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'