כיצד הייתם מגדירים מניין בני תורה

#1
חוויות ודברים שאתם הייתם רוצים לשמר או לשתף ולראות בעוד מניינים של בני תורה
(בבקשה לא לגרור את הדיון לעניינים של עדות אלא להתייחס לעצם ההנהגות הטובות)

כגון: דברי תורה מתי אומרים והאם אומרים חבורה או רעיון מוסרי?
דברים כאלו ואם יש גם ניואנסים קטנים אתם מוזמנים לשתף גם אותם
תודה!
 
#4
כפי מה שידוע לי בישיבות נוהגים להתפלל במתינות. אמנם אחרי החתונה הרבה פעמים הזמן הוא לא בידיים שלנו לכן קשה להכביד על אברכים. אכן, כדאי לפחות ברכות ק"ש (וק"ש עם טעמים כפסק מרן הש"ע בס' סא) ותפלת הלחש וגם הוידוי שיאמר החזן בשובה ונחת כדי לזכות כמה שיותר מתפללים שהתפללו ביחד עם כולם ושיאמרו קדושה.
ומה שאני מרגיש בדרשות שאם הדרשן מדבר על נושא כבד מדאי או למדני מדאי פחות נהנים מזה מסיבה פשוטה שבערב שבת או גם בבוקר הרבה עייפים וכד' וקשה להתרכז. אך אם מדברים נושא הלכתי מעניין שמושך או נושא מוסרי או פרשת השבוע יהיה יותר מהנה. בהצלחה
 
#5
אע"פ שיש להלן דברים שכבר נאמרו לעיל, אכתוב הכל למען הסדר הטוב. וגם דברים שטועים ומקשרים אותם למנהגי ישיבות.

א. לתת ביטוי לכל אברך בדרשות וכדו' ולא שרב אחד כל שבת ידרוש.
ב. לקצר כמה שיותר בדברים שהם לא תפילה נטו כגון מי שבירך, מכירות וכדו'.
ג. לענ"ד כדאי דווקא פלפול בהלכה אבל שיהיה קליל ועם 'בשר' שיהיה אפשר להתווכח. ולא להאריך מידי כי אנשים עייפים.
ד. לשלב בין סטנדרים לשולחנות.
ה. לא להגזים איפה שלא צריך עם האריכות של התפילה, לדוג' מי שרוצה להאריך הרבה מהרגיל בשמו"ע, שיאריך לעצמו, למשש את הדופק של הציבור ולראות כמה זמן רוב הציבור מתפלל ולפי זה לעשות.
ו. לשים לב שלא מערבבים בין מנהגים ישיבתיים למנהגים ליטאיים.
ז. פחות דרשות ויותר זמן לימוד עצמי. נניח זמן כולל בשבת של כשעה - דרשות, והשאר שיהיה 'בית מדרש'.
ח. לעשות ערבית במוצ"ש שתסתיים 5-10 דקות לפני ר"ת.
ט. ערבית בליל שבת אינה צריכה להתאחר יותר מ20 דקות אחר השקיעה, וכן מנחה אינה צריכה להיות מוקדמת יותר מ20 דקות לפני השקיעה. אא"כ רוצים להאריך את הדרשה.
 
#6
אע"פ שיש להלן דברים שכבר נאמרו לעיל, אכתוב הכל למען הסדר הטוב. וגם דברים שטועים ומקשרים אותם למנהגי ישיבות.

א. לתת ביטוי לכל אברך בדרשות וכדו' ולא שרב אחד כל שבת ידרוש.
ב. לקצר כמה שיותר בדברים שהם לא תפילה נטו כגון מי שבירך, מכירות וכדו'.
ג. לענ"ד כדאי דווקא פלפול בהלכה אבל שיהיה קליל ועם 'בשר' שיהיה אפשר להתווכח. ולא להאריך מידי כי אנשים עייפים.
ד. לשלב בין סטנדרים לשולחנות.
ה. לא להגזים איפה שלא צריך עם האריכות של התפילה, לדוג' מי שרוצה להאריך הרבה מהרגיל בשמו"ע, שיאריך לעצמו, למשש את הדופק של הציבור ולראות כמה זמן רוב הציבור מתפלל ולפי זה לעשות.
ו. לשים לב שלא מערבבים בין מנהגים ישיבתיים למנהגים ליטאיים.
ז. פחות דרשות ויותר זמן לימוד עצמי. נניח זמן כולל בשבת של כשעה - דרשות, והשאר שיהיה 'בית מדרש'.
ח. לעשות ערבית במוצ"ש שתסתיים 5-10 דקות לפני ר"ת.
ט. ערבית בליל שבת אינה צריכה להתאחר יותר מ20 דקות אחר השקיעה, וכן מנחה אינה צריכה להיות מוקדמת יותר מ20 דקות לפני השקיעה. אא"כ רוצים להאריך את הדרשה.
ייש"כ על כל האריכות!
וייש"כ לכל העונים לעיל!
 
#7
אע"פ שיש להלן דברים שכבר נאמרו לעיל, אכתוב הכל למען הסדר הטוב. וגם דברים שטועים ומקשרים אותם למנהגי ישיבות.

ח. לעשות ערבית במוצ"ש שתסתיים 5-10 דקות לפני ר"ת.
ט. ערבית בליל שבת אינה צריכה להתאחר יותר מ20 דקות אחר השקיעה, וכן מנחה אינה צריכה להיות מוקדמת יותר מ20 דקות לפני השקיעה. אא"כ רוצים להאריך את הדרשה.
יישר כח על הדברים. ומה שהרב כתב שערבית של מוצ"ש תסתיים 5-10 לפני ר"ת, בקיץ הדבר מאוד מאוחר ויש הרבה מיניינים שמתפללים במוצ"ש 40-45 דקות אחר השקיעה ומי שרוצה להתפלל כחצי שעה אחר השקיעה כמעט שאינו מוצא. אולי גם זה רעיון שבקיץ יקדימו את הערבית, אם כמובן הצבור רוצים.
ולגבי סעיף ו וט' הלוואי ויהיו כך הדברים בע"ה
 
#8
יישר כח על הדברים. ומה שהרב כתב שערבית של מוצ"ש תסתיים 5-10 לפני ר"ת, בקיץ הדבר מאוד מאוחר ויש הרבה מיניינים שמתפללים במוצ"ש 40-45 דקות אחר השקיעה ומי שרוצה להתפלל כחצי שעה אחר השקיעה כמעט שאינו מוצא. אולי גם זה רעיון שבקיץ יקדימו את הערבית, אם כמובן הצבור רוצים.
אבל לכאו' לבני תורה זה הכי מתאים, לא?
 
#11
אינני מבין את הערתך, כוונתי הייתה שבני תורה צריכים באופן רשמי להחמיר ביציאת השבת כר"ת. ומי שירצה להתפלל באופן חד פעמי מוקדם - שיתפלל אצל אלו המקדימים.
יש כאן מקום שעושה ב' מניינים, וה"ה ניראה לומר גם בנידו"ד, שהכל לפי הביקוש... אם הביקוש הוא מועט אז אולי בחדר צדדי או בכלל שלא, אבל אם יש ביקוש גדול לזה אז אולי כדאי לעשות באופן רישמי...
 
#12
שתי נקודות. אחת, גם מי שמתפלל חצי שעה אחרי השקיעה יכול להחמיר ר"ת וזה לא סותר במיוחד בחורף. יש הרבה דברים שאפשר לעשות ולעזור בבית גם לפני ר"ת במיוחד כשיש לאדם צורך יכול להקל במלאכות דרבנן כמש"כ בילקו"י. דבר שני, גם מרן זצ"ל תמיד הדגיש שר"ת הוא חומרא מאוד חשובה אבל המנהג הוא כהגאונים ולכן אין אנחנו יכולים לכפות על אחרים שלא מחמירים ר"ת גם בני תורה. ולכן מה שהתכוונתי זה כש"כ הרב דוד עזר שהכל לפי הביקוש. בהצלחה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'