• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

לוח מאה ברכות

#1
לוח מאה ברכות מפורט לכל ימות השנה כולל חגים ומועדים מפי הרה"ג שמעון מאיר בן עבו שליט"א על דעת מרן רבנו הגדול הגרע"י זצוק"ל ,אפשר לקבל גם בחוברת מי שמעניין שיצור קשר בפרטי.
 

קבצים מצורפים

#2
חשוב לציין כי ישנם אלפים של עותקים המוכנים לזיכוי הרבים ולכן גם מי שירצה להפיץ אפשרי בשמחה ויהיה לו חלק עצום בדבר שידועה מעלתה העצומה של מצוות מאה ברכות
 
#4
הגאון רבינו חיים פלאג'י כותב בתחילת ספרו רפואה וחיים שבזמן מגיפה חוק ולא יעבור חייב כל אחד ואחד לברך מאה ברכות בכל יום!!
 
#5
ייש"כ,
נק' קטנה:
בהקשר למה שכתוב בלוח היקר שהבאתם, מרן הרב עובדיה ע"ה בהליכות עולם חלק א' עמוד נט, כתב שנשים חייבות לברך מאה ברכות בכל יום
 
#6
נכון הרב כתב בכללי שנחלקו הפוסקים בדין נשים אבל הביא להלכה שצריכות והביא שם את העצה של אין כאלוקינו וכו', לא חלילה אמר שלא חייבות
יישר כוח.
 
#7
שלו' וברכה,

לפי מה שכתוב בדפים ששלחתם משמע שיש היתר לבנות שלא תטרחנה לעשות מאה ברכות ומרן הרב עובדיה ע"ה כן כותב שנשים חייבות, ולגבי מה שכתבתם שאינן חייבות להתפלל שלוש תפילות, הרי זה מדין חיוב תפילה אך מדין מאה ברכות אי אפשר כמעט שאישה תעשה מאה ברכות בלי שלוש תפילות אלא אם כן היא אוכלת ושותה כל היום (בלי שהיא גורמת לברכה שאינה צריכה) כך אמר וכתב הרב יצחק לוי שליט"א רב העיר נשר וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, וכן כתוב בילקוט יוסף חלק ג עמ' קצד וכן בילקוט יוסף קיצור שולחן ערוך עמוד קה וכן באוצר דינים לאישה ולבת עמוד עה. יישר כח.
 
#9
שוב אני כותב אין פה שום היתר לנשים לא לטרוח לעשות מאה ברכות, הרב כתב באופן כללי שיש מחלוקת לגבי נשים ומצד עיקר הדין חייבות רק בתפילה אחת ביום ולכן קשה להן להגיע למניין מאה ברכות ולכן הביא את העצה המוזכרת בפוסקים הנ"ל, שאגב זה מה שאמר מפורש מרן שליט"א באחד משיעוריו בלוויין.
אי אפשר לכתוב שנשים חייבות בג' תפילות מעיקר הדין כי חייבות הן רק באחת. והיאך אפשר לבוא ולחייב אישה דבר שאינה חייבת בו מעיקר הדין , אם התפללה ג' תפילות הנה מה טוב ומה נעים אבל לחייב אותה בדבר שאינה חייבת בו בשביל שתגיע למנין מאה ברכות הייתכן?
 
#10
הב יצחק לוי רב העיר נשר כתב בכותרת לנושא זה: אשה חייבת במאה ברכות ואם חסרות לה ברכות תוכל להשלים על ידי אמירת אין כאלוקינו.

עיין גם בילקוט יוסף ימים נוראים תשע"ה עמ' תרפט, וכן אמר הרב יצחק יוסף לגבי האין כאלוקינו בלווין פרשת ויחי תש"פ.

ונשים יכולות גם להשלים ברכות בפרט בשבת על ידי ברכות הריח

נשמח אם תוציאו גם לוח מאה ברכות מפורט כמו שעשיתם באופן מיוחד לבנות, אשריכם ואשרי חלקיכם, והלוואי שנזכה כמו שכתבתם לכל הברכות הכתובות בתורה
 
#11
לגבי ברכות שהם לא לכו"ע ולכן לא נמנו בלוח, וכי בגלל הבא"ח ומהר"א מני שכתבו שיש נוהגים שלא לברך ברכת המפיל, נדחו כל הראשונים וכל האחרונים שהיה פשוט להם כביעא בכותחא שיש לברך כי כך תקנו חז"ל. קצת תמוה לענ"ד. ועוד שזה סותר לברכת שעשה לי כל צרכי בט"ב ויו"כ שנמנה בלוח, הרי רוב הפוסקים הספרדים כתבו לא לברך. וכן לגבי הלל בליל פסח למנהג אשכנז יש בזה מחלוקת כמבואר בפסק"ת ס' תפז סק"ה. ועוד שביום חול כתבתם שיש 89 ברכות, וזה בהתחשב שאין ברכת המפיל. א"כ גם בב"י שכתב חישוב למאה ברכות יצא לו 89 ברכות מלבד ברכות הסעודה, איך דבר זה מסתדר?
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'