• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

לעת עתה כאן ניתן לשלוח לשאלות לרבני הארגון

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#1
היות והמערכת הרגילה של "שאל את הרב" עדיין לא שודרגה, וכמה חודשים שהיא לא פעילה.
ובעקבות כך שאנו רואים שיש אנשים שמנסים לשלוח שאלות בדרכים שונות, פתחנו את האפשרות כאן בפורום מורשת מרן.
העלנו כעת שאלות בודדות שנשלחו למערכת דרך המייל, ועוד.
שימו לב! נא להעלות כל שאלה בתור "נושא חדש".
 
#2
ב"ה
אודות "בא השמש? אומרים לא הן. בא השמש? ..." לכאורה היה צריך לשאול "האם יצאו הכוכבים? ובפרט שיש כאן "שבע שבתות תמימות תהיינה". אכן האם אפשר לתרץ התירוץ שתירץ מרן אודות אנשי אורופּה, שאינם מוכרחים לחכות לצאת הכוכבים? על כל פנים דרוש הבהרה. האם אפשר לקבל הבהרה? וכמובן על יסוד כי אין "בא השמש" מובנו יצאו הכוכבים! (כדוגמת משעה שבכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, "כדאמרי אינשי איערב שמשא ואדכי יומא).
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'