• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

מדריך לשאלת שאלות

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#1
בעקבות התפתחות הפורום וקידומו, ראיתי לנכון להעלות לכאן מדריך קצר כיצד ניתן לשאול שאלות. לתועלת המשתמשים והגולשים החדשים בפורום:
לצורך שאלת שאלה את רבני האתר, יש צורך להירשם לפורום בקישור הזה.
(אם אתם רשומים כבר לפורום, הקישור יחזיר אתכם לעמוד הראשי).
לאחר שנרשמתם, יהיה מופיע לכם אפשרות לכתיבת כותרת לשאלה (נושא / תמצות השאלה בכמה מילים).
ולאחר מכן יפתח לכם חלון לכתיבת השאלה כולה.
כאשר תענה תשובה ע"י אחד הרבנים, תקבלו התראה למייל איתו נרשמתם.
 
נערך לאחרונה:

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#5
כיצד מגיעים לפורום שלשאלות לרב ללוש בדרך משא ומתן.
במדור בית המדרש הרגיל. זה לאו דווקא לרב ללוש, אלא לכלל המשתמשים בפורום.
אפשר להודיע לרב ללוש על הנושא החדש, והוא ישתדל להגיב כמסית הזמן הדחוק שלו...
 
#6
שלום
איפה באתר זה אני יכול למצוא מכתבים חתומים שכתב הרב יצחק יוסף שליטא: למשל המכתב שכתב לאחרונה לראש העיר הראשיה אור התורה חרב יוסף חי סימן טוב בנוגע לחיזוק עצמנו והפיכת הבתים שלנו כמו בתי כנסת וכו '...
 

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#9
מסקרן האם ניתן לקבל את המכתב הספציפי שנשלח להרב סימן טוב?
בס"ד, ג' אייר תש"פ
מכתב חיזוק
לכבוד מעלת בני התורה היקרים המסולאים בפז, והאברכים היקרים, השוקדים על דלתות תורתנו הקדושה לילה כיום יאיר כחשיכה כאורה, החפצים ומשתוקקים לעלות מעלה מעלה במעלות התורה והיראה, תלמידי ישיבת המתמידים "אור התורה" המתקיימת בימים כתיקונם בבית המדרש "צופיוף" בעיה"ק ירושלים תובב"א, בראשות ראש המוסדות, מזכה הרבים, חובר חיבורים מחוכם, פה מפיק מרגליות, איש חי רב פעלים לתורה ולתעודה, הגאון רבי יוסף חי סימן טוב שליט"א, מחבר הספרים הנפלאים "כרם יוסף" ושאר ספרים.
בימים אלו בהם לצערינו דלתות בתי הכנסיות בתי המדרשות סגורים, ונתקיים בנו אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהם, הדבר דומה למה שאמרו במשנה (סוכה כח:) בירדו גשמים בחג סוכות, שהוא משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיתון על פניו. וצריך לצאת בכאב רב על שנמנע מאתו לקיים מצות סוכה. כך אנו כיום, אנו מצטערים על כך שאנו נאלצים לסגור את בתי הכנסת ובתי המדרש. (אמנם ברור שזה נעשה לטובתינו לצורך שמירת הבריאות, וחייבים לשמוע להוראות משרד הבריאות, מדין ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ואין להקל בזה).
כמובן שכולנו צריכים לעשות חשבון נפש על מה ה' עשה זאת. צריך לחשוב מה ה' רוצה מאתנו, למה נגזר עלינו כך, ולמה גורשנו בבושת בפנים מבתי כנסיות ובתי מדרשות. ואמנם אף אחד לא יודע חשבונות שמים, אבל צריך לתקן כל מה שרואים לא בסדר. ומאיתנו בני התורה נדרש בעיקר להתחזק בקדושת בית הכנסת ולהמנע מדיבורים בטלים וליצנות לה"ר וכד', ובפרט בבית הכנסת ובבית המדרש. להמנע מביטול תורה ככל האפשר, ולנצל הזמן כראוי, וללמוד בהתמדה בלא הפסקה באמצע הלימוד, שלא נהיה בכלל הקוטפים מלוח עלי שיח (ע"ז ג:), וכמובן שכל אחד צריך לעשות חשבון נפש פרטי ויחשוב במה צריך להתחזק ויתחזק. ולכן אע"פ שסגרו את בתי המדרש, כל אחד יהפוך את הבית שלו לבית מדרש. יפתח ספר וילמד, יתחזק בתפלה ובתחנונים, ויתחזק בלימוד התורה ובתפלה, ושערי דמעה לא ננעלו.
והנה ראש המוסדות הרה"ג רבי יוסף חי סימן טוב שליט"א, רחש ליבו דבר טוב, להנהיג כעת את הסדרים כל אחד בביתו, לפי הסדרים המתקיימים תמידין כסדרן בבית המדרש, והנני לחזק את ידו, ואת ידי הבחורים היקרים להתחזק דוקא בימים אלו שלצערינו לא זכינו לחזור ולחבוש את ספסלי בית המדרש והישיבות, ונאלצים אנו מחמת הנגיף להסתגר בבתינו, ולא יכולים להתחיל את זמן קיץ בהיכלי הישיבות הקדושות, ועל כן יש לנו להתחזק ביתר שאת וביתר עוז להחזיק בעץ החיים, ולשמור על הסדרים כמתכונתם כל אחד בביתו, ולא לאבד ח"ו את כל ההתעלות שהשיגו והתחזקו ברוחניות במשך זמן חורף בהיכלי הישיבות הקדושות. ובזה נזכה להנצל מכל צר ומשטין.
ואל אחינו בני ישראל התומכים בישיבה זו אומר, לימוד התורה בהתמדה בימים אלו בבתים, שכרו גדול לאין ערוך, וכבר שנינו (אבות ה, כג) "לפום צערא אגרא", ו"טוב אחד בצער ממאה שלא בצער" (אבות דרבי נתן פ"ג), ואף אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה כנגדו, כמו שלמדו רבותינו באבות (פ"ג מ"ו) מהפסוק (שמות כ') "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך". וכל המסייעים ללימוד התורה בימים אלו יראו בעז"ה ברכה בכל מעשי ידיהם, אורך ימים ושנות חיים.
ויהי רצון שהשי"ת יאזין לתפלתינו ויחוס וירחם על כל יושבי תבל, ועל כל יושבי הארץ הזאת, ועל כל עמך בית ישראל, וישלח רפואה שלימה במהרה לכל החולים, ויהיו בריאים ושלמים לעבודתו יתברך, וכל הבריאים הקב"ה יתמיד בריאותם שלא יחלו ח"ו, ונשמע ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות, גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.
וברכתי להרה"ג רבי יוסף חיים סימן טוב שליט"א על כל פעולותיו הברוכות, שימשיך להרביץ תורה וירחיב גבולו בתלמידים ולזכותם בלימוד תוה"ק, כי היא חיינו ואורך ימינו.

בברכת התורה,

יצחק יוסף
ראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול​
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'