• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

מוריד הטל

#3
לכאורה כן נכון שהרי כל הדין של הכרזה נאמר דוקא על מוריד הגשם, אבל ראיתי כמה פוסקים (הגר"א יוסף שליט"א ונכד מרן זצ"ל בהלכה יומית שלו) שכתבו לחכות להתפלל מוסף עד שודאי כבר הכריזו במניינים המותרים, או לחכות להזכיר עד מנחה.
 
#4
יש אפשרות לומר מוריד הטל בזמן שהציבור אומר גם לתפילה
ערב חג מנחה 2:15

ערבית ליל החג (עמידה) 7:35

שחרית (עמידה) 8:45

תיקון הטל 9:30

מוסף (עמידה) 9:35

מנחה (עמידה) 6:30

ערבית מוצאי החג (תחילת התפילה) 19:50
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'