• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

מזל טוב לידידנו רבי שילה אפריהימי להולדת הבן!!

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#1
בשמי ובשם כל חברי הפורום, נשלח בזה ברכה לרב הפעלים לתורה ולתעודה, עושה ומעשה למען התורה הקדושה ולמען תורתו של מרן רבינו זיע"א לשם שמים, ידידנו היקר רבי ש(י)לה אפרהימי שליט"א, יו"ר מכון קול יוסף ומבחירי כולל חכמת שלמה בראשות הרה"ג הרב שמעון ללוש שליט"א, לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת בנו. יהי רצון שירווה ממנו רוב נחת, ויזכה לראותו גדול בישראל כמרן רבינו זיע"א, מתוך בריאות איתנה נחת ושלווה. אמן.
הרבה מזל טוב!!
 
#2
תודה רבה!
הברית תתקיים אי"ה ביום רביעי כ"ז כסלו נר שלישי של חנוכה באולמי ''חברון'' רח' ר"י בן זכאי 77 אלעד (מול מגדל המים). מנחה בשעה 1:00 בצהריים.
(תח"צ ישירה מי-ם, ב"ב, פ"ת ועוד)
 
נערך לאחרונה:
#4
מזל טוב!
תזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעיתו ובזמנו, ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.

אעיר כאן על מה שכתב הט"ז בסימן רס"ה סק"ג, כתב לבאר מה שאומרים "כן תכניסהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים", הקדימו חופה למעשים טובים, כי מחוייב להכניסו לחופה עד גיל י"ח, ואילו על מעשים טובים אינו נידון אלא עד גיל עשרים, שהרי בית דין של מעלה לא מענישים עד גיל עשרים [ומסתמא לכן הקב"ה ממתין לו עד גיל עשרים ואם לא נשא אישה אומר תיפח עצמותיו, ולמה ממתין, אלא מהאי טעמא, דאין מענישים עד גיל עשרים].

ויש להעיר דלפ"ז משמע דאנו נוקטים כן למעשה דאין בי"ד של מעלה מענישים עד גיל עשרים, והוא דלא כמ"ש החכ"צ דאלו הן דברי אגדה דאין למדין מהן. ועיין עוד במו"ק דף כח. תד"ה 'מת'.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'