• ברוכים הבאים לפורום החדש להנחלת מורשתו של מרן. אתם מוזמנים להתחבר לפורום ולהיות חלק מהנחלת המורשת!

מילים לשיר שר ישראל (איציק ואבישי אשל)

#1
בית א:
אור האומה, אור של תקוה, כח התורה שבו הוא כל חיינו, כך עם שחר בכל יום, כל דקה בכל מקום, היא שגורה בפיו תורת משה רבינו.
ואנחנו כמו בניו, לא פונה מעניניו, כי בכוח הקדושה מגן עלינו.

פזמון:

שר ישראל, שר התורה, יראת השם מרן רבינו עובדיה, תשמור עליו יושב שמיים, כי לנו הוא מאור עיניים, ובלעדיו אנחנו צאן ללא רועה.
ויקבל פני המשיח, בברכתו לנו ישכיח, אלפיים שנות גלות, של כל העם הזה.

בית ב:

זיו הדרו והוד פניו, שחלק מחכמתו האל שלנו, כך הוא איש האלוקים, ראש לכל החכמים, סבא של כל האומה, פאר דורנו.
ויוסף האל עליו, עוד שנים לתורותיו, רק לאורו נלך, כי הוא מוצא לפינו.

פזמון:
שר ישראל, שר התורה, יראת השם מרן רבינו עובדיה, תשמור עליו יושב שמיים, כי לנו הוא מאור עיניים, ובלעדיו אנחנו צאן ללא רועה.
ויקבל פני המשיח, בברכתו לנו ישכיח, אלפיים שנות גלות, של כל העם הזה

מרן במי שברך:
מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך וישמור ויצור ויעזור מלכא דעלמה יברך את כון ויזכה את כון וישמע את כל צרות דכון הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם ובואכם לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם

פזמון:
שר ישראל, שר התורה, יראת השם מרן רבינו עובדיה, תשמור עליו יושב שמיים, כי לנו הוא מאור עיניים, ובלעדיו אנחנו צאן ללא רועה.
ויקבל פני המשיח, בברכתו לנו ישכיח, אלפיים שנות גלות, של כל העם הזה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'