• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

מים אחרונים עם נטילה לצרכיו.

#1
בילקוט יוסף במקורות הסתפק במקרה שצריך ליטול מים אחרונים ועשה צרכיו ונשאר בצריך עיון.(לפחות במהדורה שאני ראיתי)
האם נפתר הספק?


והנה יש 3 שיטות במים ראשונים ועשית צרכיו.
והאור לציון הציע שיטול לצרכיו ללא כלי.
והנה לדעת חלק מרבותינו עיין בן איש חי מים אחרונים צריכה כלי.ואם כן אולי יטול לצרכיו ללא כלי ואחר כך יטול מים אחרונים בכלי.
יורנו הרב ושכרו כפול מן השמים.
 
#2
ב"ה
שלום וברכה!
במענה לשאלתך במי שצריך לעשות מים אחרונים עשה צרכיו כיצד ינהג, הנה לא מצאתי מקום הספק שציינת מהילקוט יוסף.
אולם מהמבואר בילקוט יוסף ברכות (סי' קפא סעיף יב) ובהליכות עולם ח"ב (עמ' מה) נמצינו למדים, שבמקרה כזה, יטול ידיו בנטילה של בית הכסא כפי הדין, ויכוין להדיא שלא תעלה לו למים אחרונים, וינגב ויברך אשר יצר, ואח"כ יעשה נטילה של מים אחרונים כדינה.

בברכה רבה
ומועדים לשמחה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'