• ניתן למסור שמות לתפלה בציונו של מרן בערב ראש השנה, במעבר לאתר מורשת מרן הראשי, ולחיצה על הבאנר. שנה טובה ומבורכת!

מינוי הרב אטדגי יחד עם מרן הראש"ל

#1
ביום שלישי ר"ח סיון התקיים כנס חיזוק וטקס הכתרת רב קהילת בבית הכנסת המרכזי "כורש" בשכונת קטמון בירושלים להגאון הגדול ר' דוד אטדגי שליט"א בהשתתפות מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א - צפו:
לאחר שפנו ראשי הקהילה בבית הכנסת המרכזי "כורש" בשכונת קטמון בירושלים להראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א בבקשה למנות להם רב לקהילה שב"ה בשנים האחרונת הולכת ומתרחבת בציבור גדול הצמא לדבר ה', נענה הראשון לציון לבקשתם ושלח את תלמידו הגאון רבי דוד אטדגי שליט"א שישמש כרב לקהילה וכמורה הוראה.
כמו כן בטקס ההכתרה השתתפו הרבנים הגאונים, הגאון הגדול רבי משה פנירי שליט"א ראש בתי ההוראה "אפיקי מים". הגאון הגדול רבי שלמה סויסה שליט"א אב"ד "ואלה המשפטים" וראש כולל להוראה "אהל יצחק". הגאון הגדול רבי משה קלאזן שליט"א רב שכונת קטמון. הגאון הגדול רבי שלום שם טוב שליט"א רב שכונת קטמון. והגאון הגדול רבי בנימין חותה שליט"א מחה"ס כי בא מועד.
מרן הראשל"צ דיבר בשבח הרב הנבחר הרב דוד אטדגי שליט"א שהולך לאור פסיקותיו של מרן הגר"ע זצוק"ל. וחיזק את ידיו שימשיך להגדיל תורה ולהאדירה בסביבה כולה. הרבנים הגאונים נשאו גם כן דברים ודיברו בצורך והחשיבות שלכל קהילה יהיה רב שיהיה הסמכות הבלעדית בכל העניינים. וחיזקו את ידי הרב שכבר שנים מזכה את הרבים בשיעוריו ברחבי השכונה. באירוע נכחו מאות מתושבי השכונה. כמו כן הנעימה את הערב תזמורת בניצוחו של הפייטן רבי אברהם משה הי"ו.
מרן הראשל"צ דיבר בחשיבות לימוד ההלכה על פני נושאים אחרים, והוסיף שרבנים שמוסרים שיעורים צריכים לתבל דבריהם במעשיות וסיפורים למשוך לב הקהל. ובעניין זה הזכיר הרב מעשה עם מרן זצוק"ל שכשהיה מוסר שיעורים, היה מבקש מאחד הרבנים שבשעה שרואה אדם שאינו שומר תו"מ נכנס לשיעור שמייד יסמן לו ע"י שידרך על רגלו של הרב. וכך היה שבשעה שנכנס אדם זה, מייד הרב היה אומר לא המדרש עיקר אלא המעשה והיה מספר מעשה למשוך את ליבו. כמו כן דיבר הרב על חג מתן תורה שהעיקר להתחזק בדקדוק ההלכה על פי מה שפסקו לנו רבותינו שאנו הולכים בדרכם. הרב סיים את דבריו בברכה לרב הקהילה שימשיך לזכות את הרבים ויפוצו מעיינותיו חוצה לכל הסביבה
באירוע דיבר גם כן הגאון הגדול רבי משה פנירי שליט"א שדיבר על חשיבות הסמכות שיש לתת לרב. והביא בענייין זה משל על שעון שהיה תלוי בכיכר העיר בגובה נמוך שכל אחד יכול לשנות את השעה.. וכך מי שהיה מאחר למקום עבודתו היה מזיז את השעון לפי מה שנוח לו. אבל האמת שכדי שהעיר תתנהל כמו שצריך השעון צריך להיות תלוי בגובה שאין גישה לאף אדם לשנותו. כך רב שהציבור שומע לאורו ומגביה אותו גבוה מעליהם יזכו שהרב יאמר את דברו בגאון ללא מורא.
כמו כן דיבר רב השכונה הגאון הגדול רבי משה קלאזן שליטא שמכיר את רב הקהילה ועובד עימו בשיתוף פעולה מתמיד. ואמר שכל קהילה צריכה שיהיה לה רב שיורה את הדרך אשר ילכון. והחזקת הרב קודמת לכל הדברים בבית הכנסת. הרב סיים את דבריו בברכה שהקהילה תגדל ותפרח ותהיה מרכז תורני גדול שיאיר לכל הסביבה.
באירוע הושמעה ברכתו של הגאון הגדול רבי בנימין חותה שליט"א מחה"ס כי בא מועד. שבירך את הרב ואת הקהילה שיהיה המקום מגדלור לכל הסביבה כולה.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'