• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

מכון דורות

#1
רציתי לשאול מה דעת הרבנים שליט"א באתר, על 'מכון דורות' שעוזרים לזוגות עם קשיי עקרות והולכים בדרכו של מרן הרב עובדיה זצ"ל (שכידוע מרן בירך את נשיא המכון הגר"י כהן, רב העיר אור יהודה ונולדו לו שלישיה ב"ה). אנחנו כזוג נעזרים בהם במגוון תחומים של טהרת המשפחה, ורציתי לשאול, מה דעת הרבנים שליט"א על המכון והאם הם מעודדים אותי בכך. שאלה נוספת: האם בתחומי פוריות גם צריך ללכת בדרכו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, לכאורה מדוע לא, הרי תורתו תורת אמת והיה גדול הדור, ומצד שני אין מחלוקת שו"ע רמ"א שבולט ההבדל בו הפוסקים הספרדים. חזק וברוך.
 
#2
ב"ה
שלום וברכה.
מכון חשוב ביותר ונפלא בהצלחתו ובסיועו.
מרן הראש"ל שליט"א השתתף בכל ימי העיון שלהם, ומעודד הצלחתם ביתר שאת ויתר עוז.
יש כמה הבדלים אבל מהותיים בין הפסיקה, לא ממש ש"ע ורמ"א, אבל כן מרן הרב עובדיה וגדול"י אחרים שכנגדו, וכגון דוגמא אחת מהותית, בהפריה שע"י תרומת ביצית, האם הולכים אחר זו המופרית, או אחר התורמת, מי נחשבת האם, ונ"מ רבות יש בזה, ואכמ"ל.
ויה"ר שהי"ת יצליח אתכם בכל אשר תעשו, בריוח וברחמים,
ותתבשרו בשורות טובות בקרוב.

בברכה רבה
 
#3
אכן אני מצטרף לידידי הרה"ג שמעון ללוש שליט"א ואכן הם עושים עבודת קודש וכן חשוב ללכת בדרכו של מר"ן זצוק"ל שפילס לנו דרך בהלכה והמחמיר בדברים אלו פעמים רבות שמביא לידי מכשול וביטול מצוה דאורייתא לכן המשיכו ובעזרת ה' תוושעו ותזכו לבניכם כשתילי זיתים סביב לשולחנכם. אמן!
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'