• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

מערות קבורה - הנעשה והנשמע בקבורה בישראל

#1
שלום וברכה !
האם יש פסק דין (מכתב וכדו') ממרן הראשון לציון הגרי"י שליט"א בעניין הפולמוס שלאחרונה עולה לכותרות והוא על התכנית לקבור בקבורה הקומות / בבלוקי קלקל כאלו שיפלו ולא יחזיקו מעמד עוד 100 שנה .
ראיתי בעלון של הגר"מ שטרנבוך שליט"א ראב"ד העה"ח (פר' מטות מסעי ש.ז.) שתוקף בחריפות גדולה את הרבנות הראשית שמסימה לקבורה כזו ? האם ידוע לצורבים בדגולים שליט"א מידע על כך .
אשמח לדעת את דעתה של תור"ת יוס"ף בזה. כה לחי.
 
#2
ראיתי ביתד נאמן השבוע פרשת דברים שדיברו עם הרב ברוך שרגא וכן הרב שלזינגד. והרב שרגא אמר שמרן זצ"ל לא התיר בשופי אלא במקרים מסוימים ועם תנאים מסוימים. ובסוף הביאו מכתב מהרבנות הראשית שמרן שליט"א דעתו שאין לעשות קבורה בקומות אלא רק על פי מה שמרן הרב זצ"ל התיר. הא לאו הכי אסור ויש לפעול אצל הרשויות כי למנוע זאת
 
#3
א"כ מן התימא מי ה'גורם' מהרבנות הראשית שהתיר זאת ועליו יצא הקצף דהר"מ שטרנבוך שליט"א. והלא לא כל דבר שנאמר ברבנות מרן שליט"א סטמך ידו עליהם, וא"כ מדוע נראה ששוב שהכל לשטתיה (ודו"ק...), וכי יש מכתב או פסק הלכה עדכני ממרן הראשון לציון שליט"א בזה?.
 
#6
אכן תמוה מה שפרסמו ביתד
איך שיהיה המכתב של הרב יצחק הוא העיקר
כן צריך ביאור, בתחילה הרב הביא שמרן בחזו"ע התיר רק כשאין מקומות לקבור. ואח"כ כתב שזה קבורה לכתחילה.
 
#7
אכן ע"כ תמהתי מדוע הראשל"צ לא הוציא כדרכו בקודש מכתב על זה ולא על מה שהיה קבורה בשעת הדחק, והלא קופצים ורוטנים על ה'רבנות' - אני הקטן בכל אופן כל עוד שרוח אפינו הראשון לציון מרן רבי יצחק שליט"א בנשיאות כשאני רואה משהו נגד הרבנות הראשית {ולא על 'רבנים' מסוימים כי בכל מקום יש ויש (עי' שבת קלח. ודו"ק).} זה צורב וצורם לי מאוד.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'