• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

מקור לצליית כבד בתנור

#1
בכה"ח יו"ד ס' עג סק"ו פסק שמותר לצלות כבד בתנור יחד עם תבשיל אפילו למ"ד ריחא מילתא. והביא כן בשם לחם הפנים בשם פני יצחק ועוד פוסקים. ועיינתי בלחם הפנים ובשאר הפוסקים ובילקו"י ועוד ספרים ולא מצאתי איזה ספר פני יצחק מדובר מכיון שיש כמה ספרים שנקראים כך. ועוד אף אחד לא הסביר מה הטעם שאף למ"ד ריחא מילתא מותר.
אם מישהו יודע דבר בנושא אשמח מאוד
 
#2
פני יצחק לר' יצחק חיות סוף שער מז מצורף כאן צילום
ובאמת נידון זה הוא תשובה מפורשת בשו"ת תרומת הדשן ח"ב סי' עו ושם כתוב הטעם משום דכבד כחוש הוא ואין לחוש בו לריחא וגם התבשיל אינו יכול לפטמו. ועוד טעם כי דם זב למטה לגחלים מה שעולה מהם הוא עשן ולא ריחא, עיי"ש.
 

קבצים מצורפים

#3
גם אני ראיתי את הפני יצחק הנ"ל אך גם הוא כתב זאת רק בתור הלכה פסוקה ולא מסביר למה אף למ"ד ריחא מילתא זה מותר. אך התרומת הדשן זאת מציאה גדולה, ומעניין למה אף אחד מהפוסקים לא הזכירו זאת
בכל זאת תודה רבה ויישר כח
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'