• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

"מרן לא למכירה!" / מאמר מיוחד מאת הרב אליהו כהן

קישורים לאתר 'מורשת מרן'