• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

ספרים חדשים מרבותינו הספרדים

#1
יצא לאור בס"ד ספר מר דרור לרבינו מרדכי עטיה זלה"ה
ניתן להשיג בספריה הספרדית
כמו"כ זכור לאברהם אלקלעי ניתן להשיג בחיר מוזל בישיבת שובי נפשי במשך שעות היום
ספר ברכות המים לראשון לציון הרב מיוחס זלה"ה בנו של הגאון הפרי האדמה ניתן להשיג במשרדי ארגון להבין ולהשכיל במחיר מוזל [ביחס לחנויות]
ספרי הגאון מהר"ש אביקציץ זלה"ה ברבני מוגאדור אצווירא, מרוקו לפני כמאה שנה ניתן להשיג במחיר מוזל בפל' 025820466
ספר כל החיים למהר"ח פלאגי בחנויות הספרים המובחרות.
ספר קדושת יום טוב מלא בחקירות ופלפולים לגאון עוזינו הגאון הראשון לציון רבינו המהרי"ט אלגאזי זלה"ה נותרו ספרים אחרונים במהדורה חדשה ומאירת עינים מלא וגדוש בהערות וכתבי יד נדפס ע"י הגאון הרב אהרן שליו שליט"א ניתן להשיג 0527698830
 
#2
ספר אהל יוסף לרבינו יוסף מולכו זלה"ה בעל השולחן גבוה במהדורא יפה ומאירת עינים ניתן להשיג במשרדי ארגון להבין ולהשכיל. רחוב בלוי 14 ירושלים.
 
נערך לאחרונה על ידי מנחה:

קישורים לאתר 'מורשת מרן'