• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

ספרי ילקו"י החדשים

#1
ספירת העומר-שבועות וכן יו"ט-חוה"מ שיצאו לאור לקראת חג הפסח ניתן להשיג באלעד אצל הרה"ג שמעון ללוש שליט"א וכן ספרי ילקו"י מועדים שונים, אגרת לבן תורה החדש, וקונטרסים שונים בהוצאת מכון קול יוסף ביניהם קונטרס נר יום טוב שהיה לעיני מרן שליט"א שהכניס הרבה מן הכתוב בו לתוך הספר יו"ט החדש.
ניתן לתקשר דרך מייל המכון.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'