• ניתן למסור שמות לתפלה בציונו של מרן בערב ראש השנה, במעבר לאתר מורשת מרן הראשי, ולחיצה על הבאנר. שנה טובה ומבורכת!

ספרי ילקו"י החדשים

#1
ספירת העומר-שבועות וכן יו"ט-חוה"מ שיצאו לאור לקראת חג הפסח ניתן להשיג באלעד אצל הרה"ג שמעון ללוש שליט"א וכן ספרי ילקו"י מועדים שונים, אגרת לבן תורה החדש, וקונטרסים שונים בהוצאת מכון קול יוסף ביניהם קונטרס נר יום טוב שהיה לעיני מרן שליט"א שהכניס הרבה מן הכתוב בו לתוך הספר יו"ט החדש.
ניתן לתקשר דרך מייל המכון.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'