• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

עדכונים וחדשות ממערכת קול יוסף

#2
זכינו אתמול בסיעתא דשמיא לראות באור פני מלך חיים מורנו ורבינו מרן הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א שבא לעירנו למסור שיעור בבית מדרשנו שעל ידי כולל חכמת שלמה. ובסופו גולת הכותרת בהלבשת חלוקא דרבנן למורנו ראש הכולל ורב המכון הרה"ג שמעון ללוש שליט"א.

תמונות מהמעמד:
IMG_3222.JPG
IMG_3291.JPG
IMG_2340.JPG

בברכת שהחיינו

IMG_3327.JPG

בקרוב נשלח קישור להורדת שיעורו של מרן שליט"א ושיעורו של הרה"ג שמעון ללוש שליט"א.
 
#10
היום בסיעתא דשמיא זכינו להוציא לאור שני קונטרסים בתורתו של מרן, האחד תשובתו של רב המכון הרה"ג שמעון ללוש שליט"א בענייני עגונות, והשני מהדורה מחודשת של הספר מוציא אסירים בכושרות להרה"ג יוסף רפאל סאסי שליט"א הסובב על ענייני אבן העזר.

למעלה משלוש מאות עותקים יצאו היום מתחת מכבש הדפוס, כאשר כמאתיים מתוכם חולקו היום בכנס הדיינים המתקיים בימים אלו במלון לביא.

הקבצים הועלו לפורום תחת האשכול 'ספרים וקונטרסים בתורתו ובמורשתו'.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'