• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

עמא דבר: גרביים שקופות, אטומות, או כלל לא לנשים ספרדיות

#21
א. הנה כותב שם מרן בפירוש (בשם הבבא סאלי) שחצאיות שאינם ארוכות עד הקרסול הם אלו שגורמות למחלת הסרטן ה"י ושוות הם לבעיה של עירבוביא בין בנים לבנות.
ב. לא דיבר שם על גרביים.
 
#22
גם מה שהחליטו בסמינרים וכד' אין לו הבנה. תמיד אמרו שיש לפסוק בהלכות הללו לפי מה שקבעו בית דין משמר התורה וספר הלבוש כהלכתו (שם הביא מכתבים של גדולי ישראל על הבית דין הזה). ושם כתוב להדיא שגרביים בצבע הגוף אסורים! וצבע חום הכי צנוע ושחור תלוי אם הוא אטום טוב שלא רואים כלום אז הוא מותר (רק אני לא הבנתי מה יותר צנוע בחום משחור). ובמקום אחר בספר הזה כתוב, שהצבע השחור, לאו דווקא בגרביים, הוא צבע של צניעות.
א"כ מניין המציאו את ההלכה שאסור ללבוש גרב שחורה?! וגם על החצאית הארוכה לא צריך שיהיה כתוב שזה הכי צנוע כי זו המציאות שארוך הוא הכי צנוע. אבל גם שגדולי ישראל כתבו בתשובותיהם שהמינימום שיהיה אחרי הברכיים גם כשיושבים, זה רק עיקר הדין אך לא באו לשלול שאסור ללבוש חצאית ארוכה וזה פשוט לענ"ד
 
#23
אצלנו במוסד ספרדי אמרו בשם רבנים ספרדים ומהם רבנים שהולכים בתורתו ודרכו של מר''ן זיע''א שאין ללבוש גרביון שחור! ומי שהיתה לובשת היתה נענשת וצריכה להחליף - כי עובר על תקנון הצניעות של המוסד.
מענין באמת מה הדעה מה באמת צריך לעשות
ומה צריך לעשות לאחר סיום הלימודים והסמינר?
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'