• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

עשיית מלאכה במוצאי שבת

#1
אשמח לדעת מה המקור ששמעתי שיש שאינם עושים מלאכה עד לאחר אכילת מלוה מלכה
יעויין מש"כ בתורה לשמה סימן צ"ט כמשדומה רק רציתי לדעת דעת מרן רבינו זיע"א בענין
תודה רבה
 
#4
עיין בן איש חי שנה ב' (ויצא אות כז) שכן כתב מרן החיד"א בספרו מחזיק ברכה בשם גורי האר"י. ועיין בזה באורך בילקוט יוסף שבת החדש (כרך א חלק ד עמוד תתקלז והלאה). ע"ש. ושם ציין למרן זצ"ל ביביע אומר (חלק ט או"ח סימן צו ריש אות ה) שהעיר בזה סתירה מדברי הבן איש חי למש"כ בתורה לשמה (סימן עט). ע"ש.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'