• ניתן למסור שמות לתפלה בציונו של מרן בערב ראש השנה, במעבר לאתר מורשת מרן הראשי, ולחיצה על הבאנר. שנה טובה ומבורכת!

עשיית מלאכה במוצאי שבת

#1
אשמח לדעת מה המקור ששמעתי שיש שאינם עושים מלאכה עד לאחר אכילת מלוה מלכה
יעויין מש"כ בתורה לשמה סימן צ"ט כמשדומה רק רציתי לדעת דעת מרן רבינו זיע"א בענין
תודה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'