• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

פורים - הפנים האמתיות שבמסכה

קישורים לאתר 'מורשת מרן'