• אתר זה משתמש בקובצי Cookie כדי לעזור לך להתאים אישית תוכן, להתאים את החוויה שלך ולשמור אותך מחובר אם אתה נרשם.
    על ידי המשך השימוש באתר זה, אתה מסכים לשימוש שלנו בעוגיות. למד עוד.
  • ניתן לשלוח מאמרים ועיונים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, וכן יישובים על דבריו, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ב למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"א. אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

פפושדו וגטיניו, הראש"ל שליט"א סומך?

#1
בשיעורו השבועי של הגאון הראש"ל שליט"א (בית מרן האחרון, של חג הפסח) אמר, שלנו הספרדים מותר לאכול בפסח מצה עשירה, פפושדו או גטיניו.
נראה מדבריו שיש בזה אמירה שהוא יודע ומכיר הענין וסומך על הכשרות של המפעלים הנ"ל.
האם יש כאן שינוי ממה שהיה ידוע עד כה אודות לנורמות הכשרות של מפעלים אלו [כלומר האם משהו במציאות השתנה], או שהראש"ל בדק הענין ויצא לו שאפשר לסמוך על המפעלים הנ"ל [את דבריו בילקו"י מהדורה חדשה אודות למצה עשירה ולמה שקורה במפעלים, והדחיות האפשריות שכותב נגד המערערים על מפעלים לייצור מצה עשירה (באופן עקרוני) ראיתי כבר. הנושא כאן הוא ספציפית אודות לפפושדו וגטיניו תשפ"א.
אודה מאד להיודעים דבר אם יוכלו לשתף, ויהיה לתועלת הרבים.
 
#2
ראיתי עכשיו את דבריו של הרב דוד שלום נקי. רק נותר לי לשאול האם לא היה שינוי במהלך השנים במה שנכתב ע"ג האריזות, שפעם היה כתוב שזה בהשגחה ישירה של הגרע"י [כלומר באחריותו], ועכשיו כתוב שזה 'על פי פסקו'.
שמעתי מאבי שיחי', שהוא חסיד 'שרוף' של מרן זצ"ל, ששנים מרן היה אומר בשיעוריו לאכול, ו"יאכלו ענוים וישבעו", ואח"כ חדל מלומר כן ברבים. האם הדברים נכונים, ומה ההסבר?
 
#5
ע' בח"ב עמ' תרעז ששם כתב שהוא לא מתייחס להכשר כלשהו אלא רק דיון הלכתי טהור (וזה מטעמים ברורים). ובעמ' תרפא ותרפב מוכח שידוע לו תהליך הייצור מקרוב
 
#6
ע' בח"ב עמ' תרעז ששם כתב שהוא לא מתייחס להכשר כלשהו אלא רק דיון הלכתי טהור (וזה מטעמים ברורים). ובעמ' תרפא ותרפב מוכח שידוע לו תהליך הייצור מקרוב
ואם כן לפי שיטתו בסופו של דבר למסקנה:
מותר או אסור???
אני כבר תקופה ארוכה מחפש תשובה מוחלטת לגבי מרן הראשון לציון בנידון, האם לפי שיטתו מותר או אסור
כל פעם שאני מעורר, שולחים לעיין או לראות דבר מסוים שמדברים בו על ההסבר ולא נוגעים אחרי הכל (ובדקתי כמה פעמים) בדבר מבחינה סופית.
אם כבר יצא לת"ח לעמוד על נקודה זו לגבי מרן שליט"א, אשמח מאוד לתגובה סופית ומוחלטת בנידון ממי שיודע. קצרה ככל האפשר, כי אין צורך להסביר יותר מידי, כי הדברים מבוארים בספרים.
אך לגבי מרן שליט"א, האם לפי דעתו מותר או אסור???
אף שעבר חג הפסח, עדיין דברי תורה הם...
 
#8
ישנם שיטות שזה בדיוק להפך... {שיטת הרב יעקב יוסף זצ"ל} שזה חמץ גמור, ומכיון שעבר על זה הפסח, וגם לא מתכוונים למכור את זה לגוי ממילא הוי חמץ שעבר עליו הפסח ואסור בהנאה...
כת"ר לא הבין את דבריי, התכוונתי בלשון מליצה על זה שעוררתי את השאלה הזו, לאחר שעבר חג הפסח. כי עדיין, דברי תורה הם, ואני עדיין מחכה לתשובה בנידון... ולא על דעת הגאון ר' יעקב, והדברים ידועים.
 
#10
מן הסתם אתה חכם כמו שלמה המלך (או יותר...) שצריך אלפי משלים להבין מה שאתה כותב....
כנראה...
חלילה וחס, מדוע כבודו כותב כך.
התכוונתי לעשות כדרך רבותינו בדרך לשון מליצה. וחלילה לי לקנטר בדברים...
מתנצל שלא הבינו דבריי, ואלו דברים פשוטים, ולהבא לא אתבטא כך.
הנני מבקש מחילתו, ומחכה אני לתשובתו כי מוחל לי.
תודה רבה!
 
#13
לא התבטאת בשום צורה לא טובה
למה לא ברור שכוונת הילקו"י שכן מותר? לי זה היה ברור מתוך הדברים במיוחד בסוף התשובה
משום שעד עתה שומע אני שמועות ההולכות וחוזרות וגם כן כתב כך בספר הליכות מועד כי היום לא כל כך חלק מצד הכשר בית יוסף וכן שאמר הראשון לציון לאכול את העוגיות הללו מצד המפעל... כי אחרי הכל, הסירו את החותמת של בד"ץ בית יוסף (אני לא יודע מה קורה היום, וכל פעם משתנים הדברים).
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'