• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

קידוש בשבת

#1
כב' הרב,

בסימן רע"א לספרך, "ילקוט יוסף", כתוב, "הנשים מוציאות את האנשים ידי חובת קידוש, הואיל והן מצוות על הקידוש מן התורה כמותם". אין בזה בעיה של "קול באישה ערווה"? יש "קול באישה ערווה" בכלל כאשר האישה שרה שירי קודש למשל זמירות וברכות? אם אישה כן עשתה קידוש, אפילו בפני גברים זרים, היא הוציאה את ידי חובתם?

תודה ואשמח לבירור בנושא.
 
נערך לאחרונה:

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#2
ב"ה
שלום וברכה.
אשיב על שאלותיך לפי הסדר.
א. אשה שעושה קידוש, אין בזה איסור של קול באישה ערוה, אף שבדרך כלל באמירת קידוש יש איזו מנגינה מונוטונית טבעית שיוצא למקדש, ואינו אומר כמו רובוט או כמו דיבור רגיל. וראה בחזון עובדיה שבת חלק ב בהלכות קריאת התורה, וכן בחזו"ע פורים בהלכות קריאת המגילה, שביאר הטעמים מדוע אין קול באישה ערוה אפילו בקריאת האשה בטעמים. (אלא אם כן מנגנת את מילות הקידוש במנגינה של אחד השירים, כמו שעושה החזן בבית הכנסת בקדיש של פני ערבית בליל שבת, וכדומה, שאז ודאי יש איסור של קול באישה ערוה. וכן מבואר בחזון עובדיה שם לגבי קריאת התורה, שלא תאריך בניגון הטעמים, ע"ש.)
ב. יש איסור קול באישה ערוה כאשר אשה שרה שירי שבת וזמירות. אלא שכל עוד ששרים כל בני הבית, גם הבנים וגם הבנות, וקולן של הבנות אינו בולט יותר משל הבנים, אלא משתווה אליהם ומובלע ביניהם, אין איסור שישתתפו אף הן בזמירות שבת. ודוקא בני משפחה, אבל סעודה שיש בה אנשים ונשים שאינם בני משפחה אחת, כגון אחים או לכל היותר גיסים וכדומה, אין היתר שישתתפו הנשים לזמירות שבת.
ג. אין ראוי שאשה תעשה קידוש בפני גברים, וכל שכן אם הם זרים עבורה. אבל בדיעבד או במקום צורך גדול ע"פ שאלת רב, כאשר אשה שעשתה קידוש בפני גברים ואפילו זרים עבורה, יצאו ידי חובתם.
בברכה רבה וכל טוב
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'