• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com
  • לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

רבי יהושע שרהבאני

#1
ראיתי בעבר בגיליונות יביע אומר
וכן פעמיים בגיליונות שו"ת יחוה דעת שיצא עתה מחדש לאור בארבעת הכרכים
שמרן כתב שר' יהושע שרהבאני אמר לו על רבנו יוסף חיים שלא היה בקי במנהגי בגדאד.
הפכתי את הספרים הלוך ושוב אנה ואנה, ולא מצאתי זאת. ואני זוכר בוודאות דברים אלו כי הינם בגיליונות יביע אומר פעם אחת, וכן פעמיים בגיליונות יחוה דעת.
אשמח לעזרת החברים.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'