• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

שאלה בנושא פסח ושאלה בנושא תפילה

#1
שלום רב,
אתחיל בשאלה בזמן הזה שיש בתי כנסיות שסגרו שעריהם עקב המצב, ואין תפילה קרובה למקום המיגורים. האם יוצאים ידי חובה תפילה בציבור בתפילה שנערכת ברדיו? והאם מותר להגיד קדיש היותר גם בשנת הבל?

שאלה השניה בנושא פסח.
יש לי כלבה שאימצתי ועכשיו אני רוצה לקנות לה אוכל שכשר לפסח אבל אין שום אוכל שיש עליו הכשר של פסח. רק החנויות טוענות שהאוכל שאין בו דגנים כשר לפסח. האם אני יכול לסמוך על הדבר הזה ? אם לא מה אני צריך לעשות?
 
#2
שלום וברכה
בענין השתתפות בתפילה דרך הרדיו חשובה כמתפלל בשעה שהציבור מתפללים, ואינה חשובה כתפילה בציבור, אולם עונה לקדיש קדושה וברכות, אבל אינו יכול להגיד קדיש אף בשנת האבל, כיון שאין לו עשרה שומעים שנמצאים במקומו, והוא לא נמצא במקום העשרה.
ובענין מזון לכלבים אפשר לסמוך אם אין דגנים במזון, וכתבו הפוסקים כל שאין חמץ בעין ממשי שנראה אלא רק בתערובת, ואינו ראוי למאכל אדם ונתערב קודם הפסח מותר התערובת בהנאה למאכל בעלי חיים, כמבואר במ"ב (סימן תמב ס"ק כב) ובאול"צ (ח"ג עמוד צ"ד תשובה ה).
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'