• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

שאלה בענין בשר וחלב

c.b.a

New member
#1
מאכל פרווה, שנתבשל בסיר חלבי בן יומו, האם לכתחילה מותר לאכלו עם מאכל בשרי (או להפך) ?
וכן, צ'יפס פרווה שטוגן בשמן בשרי בן יומו- א. האם צריך לחכות שש שעות לאחריו? (מצוי לפעמים בחנויות אוכל ומסעדות, שבאותו שמן שמטגנים בשרי, מטגנים ישר אח"כ צ'יפס או כל מאכל פרווה אחר ולפעמים נשאר שאריות מהבשר בתוך השמן) ב. אם לא צריך לחכות- האם מותר לאכלו עם מאכל חלבי?
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#2
ב"ה
שלום וברכה.
אכן מאכל פרווה שנתבשל בסיר חלבי אפילו בן יומו, מותר לכתחילה לאכלו עם מאכל בשרי, (וכן להפך).
אמנם צ'יפס פרווה שטוגן בשמן בשרי, אין הבדל אם הוא בן יומו או שאינו בן יומו, כיון שבשמן אין רק העברת טעם מן הבשרי, אלא גם שמנונית הבשר עצמה מעורבת בו ומשביחתו, הרי הוא בשרי ממש, ואסור לאכול עם הצ'יפס שטוגן בו מאכל חלבי, ואם יבשלו אח"כ עם הצ'יפס מאכל חלבי בפשטות יש בזה שהוא איסור תורה.
ולגבי המתנה לאחר הצ'יפס שש שעות, הנכון הוא שצריך להמתין כמו מאחר מאכל בשרי, וכנ"ל. אולם מי המיקל בזה במקום צורך וכדומה, אין מזניחין אותו, שיש לו ע"מ שיסמוך, לפי כמה סברות חיצוניות שכתבו כמה ממחברי דורנו, (כגון שמעט שמנונית שעוברת לצ'יפס מהבשר הוי מיעוטא בעלמא וגם אין כאן כוונה מיוחדת ליתן שמנונית בשמן, וסברא נוספת שאין כאן תבשיל בשר אלא תבשיל דתבשיל, ועוד סברות מחודשות וקלושות כיו"ב), על אף שלפי האמת יש לדחות סברותיהם לפחות בנ"ד, ואין כאן המקום להאריך במשא ומתן בזה. ולכן בודאי השואל מורים לו להמתין כמו אחר בשר.
בברכה רבה וכל טוב
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#4
שלום וברכה.
אכן הוא נותן טעם לשבח, אלא שאינו טעם ראשון, רק טעם שני ועדיין הוא היתר, שהחלב נתן טעם בכלי, והכלי במאכל הפרווה, ועדיין הוא היתר, ונחשב נותן טעם בר נותן טעם דהיתרא, שכבר אין לו דין חלב, ומותר לאוכלו עם בשר. כמבואר בש"ע יו"ד סי' צה ס"א.
בברכה ובהצלחה מרובה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'