• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

שמחת תורה

#1
נכון שאני קצת מקדים את המאוחר אבל יש מקום של חוזרים בתשובה (ספרדי) שפתחו עכשיו מניינים לכבוד ימים נוראים, וביקשו ממני להיות אחראי בשבילם על כל ענייני שירי ההקפות בכדי שיהיה ישיבתי.
אני זוכר חלק מהשירים שהיה אצלי בישיבה אבל לא את כולם.
אם אתם זוכרים שירים שהיו שרים בהקפות (או אפילו יש לכם הקלטות או שירים שאפשר להעלות) או רעיונות ורשמים מהישיבה בשביל המקום חדש אשמח.
נ.ב יש איתי קבוצה של אברכים שיעזרו לו לי בכל הנדרש ככה שאני לא לבד בענייני הארגון והשירים.
 
#4
- ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו... (במנגינה הישיבתית - להאריך ב"לכבודווווווווווו" וב"טועייייייייייייייים"....
- משה אמת ותורתו אמת עם המנגינה לפני.
- "יפה ותמה תורה תמימה" אמנם לא ישיבתי אך מאוד נכנס היום...
- "ליבי ובשרי ירננו לאל חי"
- אם היו בנ"א מרגישים
- גדולה תורה של שמעי ענגל
- הוא יבנה בית לשמי
- "ותערב לפניך עתירותינו" של שלמה יהודה רכניץ
- כתר יתנו לך
- איני מלמד בני אלא תורה- שוואקי
- מי רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, אהבת ישראל אהבת התורה וכו....
- עץ חיים היא למחזיקים בה (יש את התוסס ויש את השקט)
- תורה אשר נתן תורה ...נהגה יומם ולילה...- ניגון חסידי.. כל חפציך לא ישוו בה...
- זרע חיה וקיימא (שלמה כהן)
- אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי שחלק מחכמתו...(שלמה כהן)
- "בשורש כל המצוות שאהב את ה' בכל נפשו וידבק בו... רחמנא ליבא באעי..." (שלמה כהן)
- הבט נא רחם נא על... (שלמה כהן)
- כי אנו בניך ואתה אבינו (שלמה כהן)
- אם קרה ונפל ואנחנו קמנו ונתעודד
- הטוב כי לא כלו רחמיך
-לולי תורתך
- יהה רעווה קודמך ותפתח לבנו... אורייתא (שלמה כהן)
- אנו משכימים והם משכימים... (שלמה כהן)
- משכני אחריך נרוצה (שלמה כהן)
- כל הדיסק של שלמה כהן "בעל הבית".
- נכספה וגם כלתה נפשי (מרדכי בן דוד)
- עשרה בני אדם שהם יושבים זה עם זה.... וקולם נשמע (שוואקי קולות)
- ושכנתי
- מראה כהן גדול
-ואהבת לרעך כמוך של שולי רנד- מאוד יתחברו לזה....
- וזכיני לגדל

בהצלחה----
 

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#6
- ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו... (במנגינה הישיבתית - להאריך ב"לכבודווווווווווו" וב"טועייייייייייייייים"....
- משה אמת ותורתו אמת עם המנגינה לפני.
- "יפה ותמה תורה תמימה" אמנם לא ישיבתי אך מאוד נכנס היום...
- "ליבי ובשרי ירננו לאל חי"
- אם היו בנ"א מרגישים
- גדולה תורה של שמעי ענגל
- הוא יבנה בית לשמי
- "ותערב לפניך עתירותינו" של שלמה יהודה רכניץ
- כתר יתנו לך
- איני מלמד בני אלא תורה- שוואקי
- מי רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, אהבת ישראל אהבת התורה וכו....
- עץ חיים היא למחזיקים בה (יש את התוסס ויש את השקט)
- תורה אשר נתן תורה ...נהגה יומם ולילה...- ניגון חסידי.. כל חפציך לא ישוו בה...
- זרע חיה וקיימא (שלמה כהן)
- אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי שחלק מחכמתו...(שלמה כהן)
- "בשורש כל המצוות שאהב את ה' בכל נפשו וידבק בו... רחמנא ליבא באעי..." (שלמה כהן)
- הבט נא רחם נא על... (שלמה כהן)
- כי אנו בניך ואתה אבינו (שלמה כהן)
- אם קרה ונפל ואנחנו קמנו ונתעודד
- הטוב כי לא כלו רחמיך
-לולי תורתך
- יהה רעווה קודמך ותפתח לבנו... אורייתא (שלמה כהן)
- אנו משכימים והם משכימים... (שלמה כהן)
- משכני אחריך נרוצה (שלמה כהן)
- כל הדיסק של שלמה כהן "בעל הבית".
- נכספה וגם כלתה נפשי (מרדכי בן דוד)
- עשרה בני אדם שהם יושבים זה עם זה.... וקולם נשמע (שוואקי קולות)
- ושכנתי
- מראה כהן גדול
-ואהבת לרעך כמוך של שולי רנד- מאוד יתחברו לזה....
- וזכיני לגדל

בהצלחה----
איזו השקעה!
כל הכבוד...
 
#9
- ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו... (במנגינה הישיבתית - להאריך ב"לכבודווווווווווו" וב"טועייייייייייייייים"....
- משה אמת ותורתו אמת עם המנגינה לפני.
- "יפה ותמה תורה תמימה" אמנם לא ישיבתי אך מאוד נכנס היום...
- "ליבי ובשרי ירננו לאל חי"
- אם היו בנ"א מרגישים
- גדולה תורה של שמעי ענגל
- הוא יבנה בית לשמי
- "ותערב לפניך עתירותינו" של שלמה יהודה רכניץ
- כתר יתנו לך
- איני מלמד בני אלא תורה- שוואקי
- מי רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, אהבת ישראל אהבת התורה וכו....
- עץ חיים היא למחזיקים בה (יש את התוסס ויש את השקט)
- תורה אשר נתן תורה ...נהגה יומם ולילה...- ניגון חסידי.. כל חפציך לא ישוו בה...
- זרע חיה וקיימא (שלמה כהן)
- אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי שחלק מחכמתו...(שלמה כהן)
- "בשורש כל המצוות שאהב את ה' בכל נפשו וידבק בו... רחמנא ליבא באעי..." (שלמה כהן)
- הבט נא רחם נא על... (שלמה כהן)
- כי אנו בניך ואתה אבינו (שלמה כהן)
- אם קרה ונפל ואנחנו קמנו ונתעודד
- הטוב כי לא כלו רחמיך
-לולי תורתך
- יהה רעווה קודמך ותפתח לבנו... אורייתא (שלמה כהן)
- אנו משכימים והם משכימים... (שלמה כהן)
- משכני אחריך נרוצה (שלמה כהן)
- כל הדיסק של שלמה כהן "בעל הבית".
- נכספה וגם כלתה נפשי (מרדכי בן דוד)
- עשרה בני אדם שהם יושבים זה עם זה.... וקולם נשמע (שוואקי קולות)
- ושכנתי
- מראה כהן גדול
-ואהבת לרעך כמוך של שולי רנד- מאוד יתחברו לזה....
- וזכיני לגדל

בהצלחה----
ייש"כ על כל השירים!
אבל שמתי לב שאלו יותר מתאימים להקפות שניות וכדו', והתכוונתי לשירים שאפשר לשיר אותם בחג עצמו..
 
#10
אני לא הבנתי מה הכוונה ב'ישיבתי'. אשכנזי? או שבסגנון מכובד יותר. אצלנו עושים את כל השירים שכתובים במחזוררים, מערבבים עם שירים חסידיים ישנים שנכנסו לשירי שמחת תורה, והכל בצורה מכובדת ויפה, וזהו.
 
#12
אתה בחרתנו.
ושמחת בחגך.
הרחמן הוא יקים לנו.
ברוך הוא אלוקינו.
גלה גלה.
וטהר ליבנו (קדשנו במצוותך).
אנא עבדא.
צווה צווה.
ניגון חב"ד.
צמאה צמאה.
אמר רבי עקיבא.
באש ובמים.
מאמין בניסים.
עת רקוד.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'