• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

שקית חלב תנובה ללא הכשר מהדרין

#1
שלו' וברכה למנהלי המערכת היקרים והחשובים שמרן הראש"ל שליט"א העיד עליכם שכל פעלכם לשם שמים. אשריכם!!

רצינו לשאול שקית חלב של תנובה שהיא ללא הכשר מהדרין וכשהתקשרנו אליהם הם אמרו שמבחינת הכשרות זה אותו דבר אבל הענין שהבד"ץ לא נותנים לשקיות אלו הכשר זה בעקבות כך שהחלב נחלב (ע"י גוי) בשבת.
יש לציין שהשקית חלב היתה דומה להפליא לחלב מהדרין.

האם יש ענין לא לשתות חלב כזה או שזה רק בגדר החמרה.

תודה,
תמשיכו במפעליכם הקדוש. ובעז"ה נמשיך לתרום לכם עבור המשכת מורשתו האמיתית של מרן וזיכוי הרבים הגדול לעבודתו ית'.
 
#2
ב"ה
שלום וברכה.
לפי מה שמדווחים לנו ת"ח שעוסקים במלאכה, הדברים אכן נכונים ומדוייקים, ומצד הדין אין חשש, מפני שהמוצר זהה לחלוטין למוצר המהדרין, וכמו שכתבתם.
כל מה שנשאר בזה הוא מצד ההנהגה של כל אחד בביתו, מצד ה'עיקרון' אם להכניס מוצר שאינו מהדרין לבית, כי מי אמר שבכל פעם נוכל לברר כראוי וכדומה, אבל למעשב אין בזה כל חשש הלכתי, ואף לא 'חומרה' הלכתית, אלא הנהגה בבית למען הסדר הטוב, ומצד הזהירות כלפי מוצרים אחרים.
ולכן הרוצה להנהיג "לעצמו ובביתו" רשאי להימנע, אבל אין להורות לאחרים בשום אופן להחמיר בזה. (כגון ראש כולל שמציעים לו לקבל עבור האברכים כמות של חלב, אינו רשאי למנוע קבלה זו.)
בברכה רבה וכל טוב
 
#4
עכשיו ראיתי את התשובות וגם אני שמעתי כך. אך זה מאוד מעניין בגלל שהעדה החרדית תמיד מפרסמים שהם לא משתמשים בהשגחה שלהם במצלמות ובחליבה הם דורשים שיהיה משגיח בתחילת החליבה, באמצע ובסוף. ואילו שאר ההכשרים כן סומכים על מצלמות כמו שכתוב במכתב שצרפתי. אז אם כן יש עוד הבדלים בין ההכשרים
 

קבצים מצורפים

קישורים לאתר 'מורשת מרן'