• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תחנון ביום ירושלים

#1
שלום וברכה:

מה הדין לגבי יום ירושלים שזה יום שנעשו בו ניסים לישראל ויש יותר סיבה מיום העצמאות לא לומר תחנון, האם אומרים או לא?

זכור לי שמו"ר עטרת ראשנו הגרע"י זצ"ל כתב שאין אומרים ביום ירושלים תחנון, אבל שמעתי שאומרים שחזר בו?
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'