• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תיקון בגדים בתשעת הימים

#1
שלום וברכה
האם מותר לתקן או לתפור בגדים בתשעת הימים:
א. האם יש הבדל בין תיקון בגדים חדשים לבגדים שאינם חדשים?
ב. וכן האם יש לחלק בין בגדים שהם לצרכי חתונה לבין בגדים שאינם כן?

תודה רבה
 
#2
ב"ה
שלום וברכה
לתקן בגדים בתשעת הימים, מותר.
אין הבדל בין בגדים חדשים או ישנים, אא"כ הבגד החדש מעולם לא היה מתוקן ואינו שווה כמעט ללא התיקון, שבזה שמתקנו כאילו עשאו, ולכן באופן כזה נראה להחמיר.
ובגדי חתונה לא דוקא, אלא כל משא ומתן של שמחה, כגון בגדי חתונה, או שאר דברים שבעצם קנייתם או עשייתם משמחים, אין להקל.

בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'