• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

תיקון לעבירות לפי דעת מרן עטרת ראשנו מהמובא בספר מעיין אומר

#1
זכורני כי ראיתי בספר מעיין אומר (אשמח מי שיציין את המקור המדויק כי אינו תחת אמתחתי כעת)
כי שאלו את מרן זיע"א על אודות תיקונים לחטאים שונים, ואמר כי מה שחטא, בו יתקן על ידי הלימוד. למשל, מי שחטא בשמירת שבת, ילמד הלכות שבת.
השאלה היא על אודות מי שפגם בעיניו וכן בברית, כיצד לפי דעת מרן זיע"א יתקן?
שאלוני על זה, וחיפשתי בספרים כיצד להשית עצה בזה על פי דעת מרן זיע"א, ולא מצאתי.
הרב יצחק שליט"א אמר בשיעורו כי באים אליו ללשכה ואומרים לו כל אחד חטאתי בה ובזה... ואנחנו אומרים להם להתחזק בלימוד התורה וההלכות.
לפי הדברים במעיין אומר, מה הן ההלכות אשר בעוון הזה צריכים להתחזק בהם?
לא מצאתי בילקוט יוסף על הנ"ל. וראיתי שהגרב"צ מוצפי שליט"א מציע תמיד ללמוד בספרו יסוד בציון. אבל לפני הספר הזה, בעת שנכתב מעיין אומר, השאלה מה היתה דעת מרן זיע"א.
יישר כוח!
 

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#3
ספרי מוסר בענין שמירת העינים וכדו'
לפי מה שהבנתי אין דעת מרן הראש"ל נוחה מזה.
וכפי ששמענו ממנו בתשובות לבחורים חוזרים בתשובה, שאמר להם לא לחשוב על העניין הזה, רק להשקיע את כל הראש בלימוד התורה, ולסיים כמה שיותר מסכתות.
כי לפעמים העיסוק בזה גורם את ההיפך. וד"ל.
 
#4
אה''נ כי ע''י לימוד התורה מחזירה למוטב כמ''ש בילקו''י הלכ' שבת שמי שחטא בשוגג יתחזק בלימוד ולאו דווקא הלכ' שבת.
ובכללית אין להקשות ממה שנאמר בספר מעין אומר
 
#5
לא הבנתי את כוונת המשיב (מורשת מרן) שלא להתעסק עם זה, וכי אין ללמוד ספרי מוסר או יראה?! וידוע שהרב זצ"ל היה לומד ראשית חכמה עם דמעות, וודאי שבספר זה יש ענין של שמירת העיניים וכו'. אלא שודאי שלא להתעסק עם זה כלח היום אבל ודאי להכניס מושגי יראה בענין זה ועוד...
 

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#6
לא הבנתי את כוונת המשיב (מורשת מרן) שלא להתעסק עם זה, וכי אין ללמוד ספרי מוסר או יראה?! וידוע שהרב זצ"ל היה לומד ראשית חכמה עם דמעות, וודאי שבספר זה יש ענין של שמירת העיניים וכו'. אלא שודאי שלא להתעסק עם זה כלח היום אבל ודאי להכניס מושגי יראה בענין זה ועוד...
זה ודאי.
רק שלא לעשות מזה כל רעש גדול, ולהשקיע בזה את רוב היום.
שהעיקר הוא להיות שקוע בלימוד התוה"ק.
 
#7
לא הבנתי את כוונת המשיב (מורשת מרן) שלא להתעסק עם זה, וכי אין ללמוד ספרי מוסר או יראה?! וידוע שהרב זצ"ל היה לומד ראשית חכמה עם דמעות, וודאי שבספר זה יש ענין של שמירת העיניים וכו'. אלא שודאי שלא להתעסק עם זה כלח היום אבל ודאי להכניס מושגי יראה בענין זה ועוד...
המשיב ענה דברי טעם, ומה שאמרתם שאין "להקשות" מהנאמר במעיין אומר. לא הקשיתי בכלל, אלא ששאלתי לפי מה שענה שם.
לא לקחתי מקורות, כל מה שהרב דיבר זה לקחת "הלכה למעשה" מהספר הזה, אך דברים בהנהגה, מותר לקחת משם, ואף הראשל"צ יודה בזה, אם הדברים נראים דברי טעם. וכמו שכתב על אור לציון חלק ב בשו"ת יביע אומר ח"ט (סי' קח). ע"ש.
על כל פנים, הדברים שנתנאל קנתן כתב, לפענ"ד לא עונים על שאלתי, משום ששאלתי מה ילמד בתור הלכה לכפר על כך. משום שבתשובה שבמעיין אומר מבואר שאם נכשל בחילול שבת, ילמד הלכות שבת. מי שנכשל לא עלינו באיסור נדה, יתמיד ללמוד את הלכות נדה. וכן מבואר עוד מדבריו שם. שהתמקד בהלכה.
השאלה היא על אודות מה הדין במקרה זה, איזה הלכות צריך ללמוד.
ומה שכתב קלונימוס שילמד ספרי מוסר, הדברים הללו לא נכונים לכל אחד ואחד, אלא שיש כאלו שכן, ויש כאלו שלא. יש אנשים אשר ילמדו מוסר על העוון, ומתוך שלומדים על כך, אף שזה על חומר האיסור, משום שזה על העוון ההוא, המוח קולט זאת, וגורם לכך להביא את האדם שוב לידי החטא ויכול להיות עוד באותו היום. וד"ל כי התבארו הדברים יותר מידי.
על כל פנים, אם יש בידי מישהו תשובה אחרת, אשמח לראות. כי באמת שלא מצאתי לאף אחד שנרגש בזה.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'