• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תנחומים לידידנו הרה"ג רבי נתנאל קנתן שליט"א

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#1
מעומק הלב, בשם כל חברי הפורום, נשדר את תנחומינו הכנים
לידידינו היקר והנעלה, אוצר כלי חמדה, עסיק באורייתא תדירא ובזיכוי הרבים,
הרה"ג רבי נתנאל קנתן שליט"א,
על פטירת אביו שהתייסר בייסורים.
יה"ר שהשי"ת ינחם אתכם וימלא חסרונכם, ולא תדעו יותר צער ומכאוב.
ומכאן ולהבא לחושבנא טבא.
ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים.
ובמהרה נזכה לביאת משיח צדקנו ולתחיית המתים. אמן.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'