• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תפילת הדרך והגומל בטיול ג'יפים

#1
שלום רציתי לשאול על אדם שהוא נהג ג'יפים ועושה טיולים שאורכם מעל 72 דקות אך הנסיעה היא לרוב איטית בשל תנאי הדרך האם זה נחשב כפקק שפסק הראש''ל שלא מצטרף לשיעור הזמן או שזה שונה?
 
#2
לענ"ד פשיטא שמצטרף, שהרי תפילת הדרך נתקנה למי "שהולך ברגליו" שיעור פרסה. והליכה ברגליים הרי היא איטית מאוד יותר מנסיעה בגי'פ. ונראה שלגבי "פקק תנועה" אין מחשיבים רק מתי שעוצרים לגמרי בלי לנוע כלל, אבל כשנוסעים לאט פשיטא דמקרי הולכי דרכים שמצטרף לשיעור.
 
#3
לכאו' יש גם הגיון בכך, כי כשהולכים יותר לאט סכנת הדרכים נמצאת באותו קצב ומתמשכת יותר ויתכן בסיטואציות מסויימות הסכנה היא אף יותר מנסיעה זורמת ומהירה....
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'