• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

תקיעות

#1
מה השיעור להלכה ולמעשה בתקיעה של תשר"ת ותש"ת? ראיתי שהרב מצליח מזוז זצ"ל אמר 6 שניות בתשר"ת ובנו הרב מאיר שליט"א אמר שזה רק לחומרא. האם יש גילו דעת בזה בדעת מרן רבינו זצ"ל?
 
#2
ב"ה
שלום וברכה
בעדויות רבות של מי שהיו לפני מרן זיע"א בשעת התקיעות מתבאר, שלא חשש לכל השיעורים הללו. וכן נראה מדבריו בחזו"ע ימים נוראים בהלכות של התקיעות (עמ' קלד), וכן נראה בדעת מרן הראש"ל שליט"א בילקוט יוסף ימים נוראים (עמוד תיז), שכל טרומיט הוא כח כל שהוא, טו, כלומר שמוציא קול עם השופר כדוגמת אמירת המילה טו, וזה הכוונה כח כל שהוא. ומעתה, אין שום קצבה או מגבלה כמה השיעור הקצר או הארוך ביותר, אלא הקצבה היא, כמה זמן שעושה כל טרומיט בתרועה, יכפיל בשלוש בכל שבר, ויכפיל בתשע בכל תקיעה של תש"ת או תר"ת, ובשמונה עשרה בתקיעה של תשר"ת. וכמבואר כל זה באורך בספרים רבותינו הנ"ל. וכן עמא דבר. ומה שראינו ושמענו בשנים האחרונות כל מיני שיעורי מידות כפי שהזכרת בשאלה, הנה לא חזינן לרבנן קשישאי שיקפידו בזה, ולא שיזהירו על זה. ועל המחדשים להביא מקור לדבריהם וראיות ברורות. ולכן למעשה, הנח להם לישראל, שאם אינם נביאים, בני נביאים הם.

בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'