• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

תשלום על חופשת פסח למטפלות הפרטיות

#1
כמו שנתפרסם ההוראה היא שאין חיוב תשלום, על הזמן הזה שבטלו המטפלות משום הוראות משרד הבריאות לאור הקורונה, ומתעה אם ימשיכו הוראות אלו עד אחר הפסח [כך הצפי] האם על חופשת הפסח כן צריך לשלם כי בלאו הכי היא מקבלת ע"ז שכר גם בלי לעבוד, או דילמא מאחר ועתה נפסק עימה הסכם ההתקשרות, הרבה קודם הפסח, נחשב כאילו אחר הפסח ישנו חוזה חדש ואין משלמים על חופשת הפסח.
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#5
ב"ה
לכל המשתתפים רבותי הנכבדים!
זה משמח שדנים במו"מ של ד"ת
אולם יש לזה מקום מיועד בפורום של מו"מ בבית המדרש וכיו"ב
מדור זה נועד לשאלות על מנת לקבל תשובות ולא על מנת לדון בהם
זה מאד מפריע לכלל המשתתפים כשזה מיפר להם את הצורה והאופי של המדור
בתקוה להבנה
ובהצלחה רבה
 
#8
גם
מחילה, לא היה דיון תורני אלא דיון מציאותי בשאלה. את התשובה יספק הרב כמובן.
גם רבותינו בגמ' דנו על מציאות כמבואר בריש גיטין כדי להבין מה הדין, ואכן הדיון אם הרב היה הלכתי אם יש לדמות לדיון יורד בסי' שעה, מי שיודע חושן כמו הרב הבין.
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#9
העיקר תהיו בשמחה!
והעיקר שכולנו מבינים אחד את השני!
אשריכם ישראל!

בל"נ שאתפנה לי זמן אעיין בהערותיך המחכימות ואשיב במקום הראוי ואפנה אותך לשם.
חזק ואמץ!
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'