• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

 1. ש

  מה מברכים על טורטיה

  אכן התשובה הודפסה שם, אמנם כעת התווספו כמה חידושים, וכן ליישב השגות כמה חכמים שליט"א בזה, ואי"ה בקרוב יעלה לכאן הנדפס מחדש.
 2. ש

  מה מברכים על טורטיה

  יש עימי בס"ד תשובה באורך וברוחב בעניין הטורטייה והמסקנא העולה למעשה בס"ד לכתחילה וודאי לאכול תוך סעודה ולא להיכנס לספק ומ"מ אם אוכלה בפני עצמה ברכתה מזונות ועל המחיה (כמובן מדובר בדקה מאד, ואפילו אם אינה מתוקה וכדומה) ואין חילוק בין מטוגן לאפוי או נאכל כמות שהוא. ואי"ה לאחר שיוכנו הדברים לדפוס...
 3. ש

  מה כוונת הרב אהרון בוטבול שליט"א?

  הארכתי הרבה בס"ד בשו"ת דברי שלמה ח"א (או"ח סימן ז , ח) בנושא שינוי מקום, וגם בנושאים הנ"ל, עיין במצורף כאן
 4. ש

  אור חדש על ציון תאיר! הספר שמאות שנים ציפו לו "מזבח אדמה" לרבינו הראשון לציון רבינו מיוחס בכ"ר שמואל זיע"א בעל ה"פרי האדמה" שהיום יום הילולתו ה-253!!

  אמת מה נהדר מראה הבושם הזה! מרנין לב לראות תורה מפוארת בכלי מפואר, עם הארות והוספות נפלאות ומחכימות! אשריו ואשרי חלקו של הרב הגאון המו"ל שליט"א שעמל תדיר בכתבי רבותינו עמודי העולם יה"ר שזכותם תעמוד לו ולמשפחתו ויזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה לאורך ימים ושנים טובות בבריאות ונחת, אכי"ר. כעתירת...
 5. ש

  בשעה טובה יצא לאור קונטרס 'כללי ספק ספיקא למעשה' לפי פסקי גדולי ספרד ומרן רבנו הגר"ע יוסף זיע"א ויבדל"ח מו"ר מרן הראשל"צ שליט"א

  בשורה משמחת נפתחה נקודת מכירה בבני ברק של הקונטרס ברחוב אבן גבירול 39 טלפון לתיאום: 0548421767 לעת עתה הכמות שם מוגבלת, וניתן להשיג במחיר מיוחד! כמו כן כוללים הלומדים איסור והיתר (או עתידים ללמוד) יכולים לקחת תרומה לביהמ"ד.
 6. ש

  ברכת מוסקה

  לענ"ד מוכח להדיא בביאור הלכה (ריש סימן ריב) בשם הדה"ח, שכל שדעתו על המיעוט, והרוב בא לשמש את המיעוט (להטעים\לתקן וכיו"ב), מברך על המיעוט שהוא בשבילו העיקר, וכלשונו בסוף דבריו "ובסתם, מה שהוא הרוב הוא העיקר" ע"ש. דהיינו גדר הדברים שדין רוב נאמר בסתמא, אך באופן שהמיעוט עיקר בשבילו, הוא העיקר. ובס'...
 7. ש

  בשעה טובה יצא לאור קונטרס 'כללי ספק ספיקא למעשה' לפי פסקי גדולי ספרד ומרן רבנו הגר"ע יוסף זיע"א ויבדל"ח מו"ר מרן הראשל"צ שליט"א

  הזדמנות אחרונה (לע"ע) להזמנת משלוחים לרחבי הארץ בעז"ה ביום חמישי הקרוב תתבצע שליחת הספרים לכל אלו שהזמינו, ניתן להזמין כפי המפורט למעלה.
 8. ש

  בשעה טובה יצא לאור קונטרס 'כללי ספק ספיקא למעשה' לפי פסקי גדולי ספרד ומרן רבנו הגר"ע יוסף זיע"א ויבדל"ח מו"ר מרן הראשל"צ שליט"א

  מחיר הקונטרס במבצע מיוחד לשבוע הספר 15 ש"ח בלבד! (הנחה בהזמנה מרוכזת) או בתרומה כנ"ל לכוללים ובתי מדרש (בתשלום דמי המשלוח בלבד או באיסוף מנקודות המכירה הנ"ל - נותרה כמות מצומצמת) עלות המשלוח משתנה לפי הכמות וסוג המשלוח, אפשר לתאם איתי במייל או בטלפון או בהודעה אישית כאן בפורום.
 9. ש

  בשעה טובה יצא לאור קונטרס 'כללי ספק ספיקא למעשה' לפי פסקי גדולי ספרד ומרן רבנו הגר"ע יוסף זיע"א ויבדל"ח מו"ר מרן הראשל"צ שליט"א

  אי"ה בימים הקרובים יוצא משלוח לכל רחבי הארץ של הקונטרס, ניתן לקבל עד הבית בתוספת דמי משלוח, וכן ניתן לקבל לכוללים ובתי מדרש בתשלום דמי המשלוח בלבד. להרשמה ופרטים נוספים ניתן לפנות 0548441351 או במייל sm8441351@gmail.com
 10. ש

  בשעה טובה יצא לאור קונטרס 'כללי ספק ספיקא למעשה' לפי פסקי גדולי ספרד ומרן רבנו הגר"ע יוסף זיע"א ויבדל"ח מו"ר מרן הראשל"צ שליט"א

  ניתן כעת להשיג באלעד ובכל הנקודות הנ"ל במחיר מיוחד או בתרומה לכוללים ובתי כנסיות וכו'. כמו כן ניתן עדיין להשיג בנקודות המכירה את הספר דברי שלמה חלק א'
 11. ש

  בשעה טובה יצא לאור קונטרס 'כללי ספק ספיקא למעשה' לפי פסקי גדולי ספרד ומרן רבנו הגר"ע יוסף זיע"א ויבדל"ח מו"ר מרן הראשל"צ שליט"א

  לעת עתה אין עדיין נקודה באשדוד ייתכן שבהמשך יהיה מפיץ לכל הארץ בינתיים אפשר במשלוח דרך הדואר
 12. ש

  בשעה טובה יצא לאור קונטרס 'כללי ספק ספיקא למעשה' לפי פסקי גדולי ספרד ומרן רבנו הגר"ע יוסף זיע"א ויבדל"ח מו"ר מרן הראשל"צ שליט"א

  ב"ה התקבלה תרומה לחלוקה של הקונטרס לכוללים\ישיבות\בתי כנסת ובתי מדרש ניתן להשיג בנקודות המכירה (ירושלים\אלעד\רכסים\נהריה\מעלות) הכמות מוגבלת! כל המעוניין ייצור קשר בטלפון: 0548441351 או במייל sm8441351@gmail.com יישר כח גדול לתורם הנכבד ה"ה גרשון י. נר"ו יה"ר שישיב לו השי"ת כגמולו הטוב כפל...
 13. ש

  בשעה טובה יצא לאור קונטרס 'כללי ספק ספיקא למעשה' לפי פסקי גדולי ספרד ומרן רבנו הגר"ע יוסף זיע"א ויבדל"ח מו"ר מרן הראשל"צ שליט"א

  א. מצורף (הלמעלה זה הש"ך, ולמטה ההוספות, וגם הוספתי למעלה כותרות על דברי הש"ך שיהיה ברור כל כלל מה הנושא) ב. עדיין אין נקודה בבני ברק (אם יש לך רעיון אשמח), הכי קרוב זה אלעד
 14. ש

  בשעה טובה יצא לאור קונטרס 'כללי ספק ספיקא למעשה' לפי פסקי גדולי ספרד ומרן רבנו הגר"ע יוסף זיע"א ויבדל"ח מו"ר מרן הראשל"צ שליט"א

  יישר כח על הברכות יתברכו המברכים בכפל כפליים! מצ"ב בס"ד תחילת הקונטרס כולל תוכן עניינים ומבוא לכללי הספק ספיקא וכן דוגמא מפנים הספר (למעלה זה לשון הש"ך)
 15. ש

  בשעה טובה יצא לאור קונטרס 'כללי ספק ספיקא למעשה' לפי פסקי גדולי ספרד ומרן רבנו הגר"ע יוסף זיע"א ויבדל"ח מו"ר מרן הראשל"צ שליט"א

  בסייעתא דשמיא יצא לאור קונטרס 'כללי ספק ספיקא למעשה' הקונטרס מכיל קרוב ל-200 עמודים ומובאים בהרחבה כל פסקי רבותינו הספרדים בדורות האחרונים, עם נפק"מ לדינא בנושאים שונים, ובסוף ישנו גם קיצור הכללים הלכה למעשה, עיקר החיבור סובב והולך סביב חיבורו הנפלא של רבנו הש"ך ביורה דעה (סוף סימן קי) ומתאים...
 16. ש

  שמיעת שירים שקטים בספירת העומר

  לענ"ד פשוט שאין להקל בזה, שהרי כתב מרן שליט"א בילקוט יוסף (שובע שמחות ב עמוד ח) וז"ל "אין חובה לעשות סעודה בליל הברית עם נטילת ידים ופת, אלא אפשר על ידי טעימת מיני תרגימא בלבד. ואם בכל זאת אוכלים פת, אין הסעודה נחשבת לסעודת מצוה, ולכן אחר ראש חודש אב אסור לאכול בשר בסעודת ליל הברית" עכ"ל. ואם לא...
חזור
חלק עליון