• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

תוצאות חיפוש

 1. י

  לימוד דברים אחרים באמצע ה"סדר"

  בודאי שצריך להיות ממושמע לצוות הרבנים בישיבה! זה כלל ראשון שעל כל בחור לקבל מרות ולהיות כפוף לנוהל המקום וכי להם יש את כל הסמכות להחליט ולקבוע דברים צריך להבין שזו נקודה הרבה יותר עמוקה, כי אם לא מתבטלים לרבני הישיבה כבר בימי הבחרות, זה עלול להיות מסוכן גם להמשך החיים לא להיות כפוף לגדולי...
 2. י

  האם מברכים שהחיינו או הטוב והמטיב על מות נשיא איראן?

  הגר"י זילברשטיין פרסם את זה בכמה מקומות והתפעל מזה מאד! "המספרים צועקים נפלאות הבורא", כלשונו.
 3. י

  חדשות ועידכונים על מו"ר מרן הראשון לציון שליט"א

  וכולי האי ואולי שהאירוע יתחיל בשעה זו...
 4. י

  הערה על סרטון קצר וכותרת שלו

  שאלות על הרב יצחק מכת"י או דברים שמביאים בשמו וכדו', בודאי שאינם שאלות משתי סיבות. או שהרב יצחק לא מודע לכת"י, ואם ידע אה"נ יחזור בו (הרב יצחק לא אמור לדעת כל כת"י של מרן זצ"ל, הרב שליט"א בקי עצום בכל ספרי מרן ללא ספק, אבל בכת"י אין מציאות שיוכל להכיר את כולם, כי כתב לאנשים פרטיים וכו', וכגון...
 5. י

  הערה על סרטון קצר וכותרת שלו

  התשובה הנ"ל שהבאתי כאן, כתב אותה הראש"ל גם בשנת תשפ"א לרב מיכאל סבן
 6. י

  מסתפר לפני שבועות פורץ גדר?

  לא מדברים בצורה כזאת על אדם גדול כמו רבי מאיר מאזוז!! אתה יכול להעיר בלשון יפה, לא ככה!
 7. י

  מסתפר לפני שבועות פורץ גדר?

  ברור! וכבר כתבו הפוסקים שלא ראוי לספרדי הלומד בישיבה ליטאית להסתפר לאחר י"ז בתמוז כדי שלא יהיה חתן בין האבלים ואי"ז מעיקר הדין אלא רק הנהגה נכונה וראויה ואם שמה כתבו כן, למרות שיש לא מעט ספרדים בכל ישיבה ליטאית, כ"ש הכא שהוא יחיד בדבר שזה בולט עוד יותר, ולכן קרה לזה 'פורץ גדר'. ודו"ק.
 8. י

  מסתפר לפני שבועות פורץ גדר?

  ברור שלשון 'פורץ גדר' שכתב הגר"מ מאזוז הוא לשון מושאל כוונתו שאלו הכללים בישיבה וחייב לקבל אותם וכפי שביאר הרב "פשוט"
 9. י

  חדשות ועידכונים על מו"ר מרן הראשון לציון שליט"א

  אתה אלוף בלמתוח כאן את כל חברי הפורום...! אין עליך!
 10. י

  האם מברכים שהחיינו או הטוב והמטיב על מות נשיא איראן?

  לא הבנתי מה כל הדיון אינני רואה בזה משמעות כל שהיא עבורנו מעבר לחיוך נעים מהשמים. השלטון שם יישאר אותו דבר, חמינאי חי, ועוד מעט יש מחליף...
 11. י

  הערה על סרטון קצר וכותרת שלו

  חשוב להדגיש לציבור את שתי ההלכות שסיים מורינו הראשון לציון שליט"א במכתבו שיש בהם הסתייגות גם לדעת מרן זצ"ל וכדאי לפרסם זאת, כדי שלא יכשלו הציבור בחשש ברכה לבטלה ח"ו
 12. י

  הערה על סרטון קצר וכותרת שלו

  ב"ה מצאתי תשובה מפורטת, בה מרן הראשון לציון שליט"א מכריע להלכה בצורה ברורה שיש לברך ברכת הגומל על שחיה בים ונראה במכתבו שמסכים לסברא שלא יברך (שאי"כ סכנה וכו') אבל הוא לא חולק על מרן זצ"ל שהוא גדול הדור וכו'!!! וזה כפי שאמרתי שתורה שבכתב היא הקובעת ולא תורה שבע"פ [ומוכח בעליל שבשיעור רק הזכיר...
 13. י

  הערה על סרטון קצר וכותרת שלו

  אם תוכל לפרסם כאן את המכתב וההסכמה, ונוכל לדון ולראות מה אפשר ליישב
 14. י

  שיעורים על סדר הש"ע ומשנ"ב

  הרב אהרן ירחי ת"ח עצום מתלמידיו של הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל (עכ"פ מחשיב עצמו כתלמיד)
 15. י

  הערה על סרטון קצר וכותרת שלו

  איפה הקישור הזה?
 16. י

  קבר בקיר

  נשמח לדעת מיהו כדי לברר אצלו
 17. י

  קבר בקיר

  מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א
 18. י

  ספרי סיכום על חו"מ ואבה"ע

  צירפתי כאן קישור
 19. י

  ספרי סיכום על חו"מ ואבה"ע

  https://forum.moreshet-maran.com/threads/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A3-%D7%9B%D7%9C-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA.4760/
 20. י

  ספרי סיכום על חו"מ ואבה"ע

  עכשיו אני רואה שפורסם כאן בפורום לפני שנה תעשה חיפוש בפורום "סיכום הלכות" ויופיע לך כל החיבורים שלו
חזור
חלק עליון