תוצאות חיפוש

 1. D

  הלכות בעלון הידברות - צ"ע

  גם כאן - אשמח לקבל מייל של מי שיש לו קשר עם הרב, כדי לעדכן אותו.
 2. D

  הלכות בעלון הידברות - צ"ע

  נשמח לשמוע בפרטי במי מדובר ולעורר את תשומת ליבם.
 3. D

  הלכות בעלון הידברות - צ"ע

  נו באמת... חשבת שאני מתכוין ברגע זה...??
 4. D

  הלכות בעלון הידברות - צ"ע

  אולי תפנו לרב זמיר ותעוררו אותו על המכשולות החוזרים ונשנים בעלון הנ"ל, כמובא באשכול הזה, ושכדאי שכל ההלכות יעברו בדיקה של מורה הוראה מובהק לפני שיורדות לדפוס?
 5. D

  הלכות בעלון הידברות - צ"ע

  האם ידוע מי כותב את ההלכות הללו בעלון? לא מופיע שמו במדור הזה. [אולי לא כדאי כעת לכתוב כאן שמו משום לשה"ר, אלא רק פשוט לעורר תשומת ליבו שיתקן בפעם הבאה].
 6. D

  הלכות בעלון הידברות - צ"ע

  שוב הלכה מוטעית לספרדים בעלון הידברות [שרוב קוראיו ספרדים...] לדעת מרן זלה"ה, וכן לדעת הבא"ח וכה"ח ולפניהם בקודש האר"י הקדוש - אין לברך אשר יצר אם לא התפנה.
 7. D

  משום מה לא ניתן להעלות שום תמונה או קובץ פי די אף! זה רק אצלי או גם אצלכם!

  לא, תמונה קטנה. איך יש אפשרות אחרת להעלות?
 8. D

  משום מה לא ניתן להעלות שום תמונה או קובץ פי די אף! זה רק אצלי או גם אצלכם!

  שוב לא ניתן להכניס תמונה. עד עכשיו הייתי מכניס על ידי הדבקה בגוף ההודעה. כעת אין תגובה להדבקה, ואין גם אפשרות להעלות תמונה [רק קישור לתמונה מאתר אחר].
 9. D

  איך אתה נוהג - מוסיף ונודה לך על הארץ ועל המחיה ועל הכלכלה - או רק על המחיה?

  לדעת הילקו"י נכון יותר שלא לומר לפני החתימה 'ועל הכלכלה', ולדעת ההלכה ברורה זה רק למנהג האשכנזים, אך לספרדים יש לומר ועל הכלכלה. [ללא קשר ל'ברוך אתה ה' על הארץ ועל המחיה - שמוסכם שלא מוסיפים 'ועל הכלכלה' בחתימה]. ואגב - מישהו יודע כיצד נהג מרן זצ"ל?
 10. D

  ייעוץ בכתיבה

  מנסיון אוכל לומר לך, שספרים שמחולקים פיסקי פיסקי, עם כותרות ברורות בפונט שונה [מודגש וכד'] לכל פיסקה, עם חלוקה מסודרת לפרקים ועניינים - מושך הרבה יותר לקריאה. גם אברכים. תם עידן הדפסת הספרים בכתב רש"י... אא"כ אתה רוצה להרגיש קהי"ע... למכור - זה לא מוכר. גם אם תכתוב דברים נפלאים. כמו"כ מעיסוק...
 11. D

  לא מצאתי בילקו"י או בהלכה ברורה התייחסות לברכת הריח על היין - יש התייחסות בדברי מרן זצ"ל?

  חיפשתי מה ההלכה בזה, רבים מורים לברך הנותן ריח טוב בפירות [וכך מטו משמיה דהגריש"א זלה"ה] וי"א מיני בשמים. דא עקא שלא מצאתי התייחסות לזה בדברי מרן זלה"ה או בניו. אשמח אם הבקיאים בתורת מרן יאירו עינינו בזה.
 12. D

  האם הספרדים נהגו בהלכה כל שמתאבל עליו מתאבל עמו?

  הרב שם לא ענה על מה ששאלתי כאן... עיין שם
 13. D

  האם הספרדים נהגו בהלכה כל שמתאבל עליו מתאבל עמו?

  הרב שם כותב "לפי דין התלמוד והש"ע, היה צריך לקרוע ולישב באבלות כשנמצא בקרבתו, אולם כתבו כל רבותינו האחרונים, שכיום לא נוהגים בזה, עי' עליהם". אולם זה ממש לא מדויק, האחרונים האשכנזים כן מחמירים בזה, כך דעת הגרש"ז אוירבך והגר"ש אלישיב. להלן דברי השש"כ:
 14. D

  האם הספרדים נהגו בהלכה כל שמתאבל עליו מתאבל עמו?

  דהיינו שהקרובים מתאבלים עם קרובם האבל - כגון הנכד עם האב על פטירת הסב?
 15. D

  האם למקובלים שלא גוזזים ציפרניים בלילה, אחרי חצות מותר?

  מעולה, תודה. אם כן ניתן להסיק שגם גזיזת הציפרניים אסורה. דחד טעמא נינהו.
 16. D

  האם למקובלים שלא גוזזים ציפרניים בלילה, אחרי חצות מותר?

  אינו נוגע לענין ששאלתי. כאן זה נוגע לשאלה של לא ישב לפני הספר אחר חצות היום שמא ישבר הזוג כו'. זה הלכה בפשט. אני דיברתי על הענין הקבלי של הלילה.
 17. D

  האם למקובלים שלא גוזזים ציפרניים בלילה, אחרי חצות מותר?

  גם על זה השאלה שלי. האם מותר לגזוז צפרניו או להסתפר אחר חצות לילה.
 18. D

  האם למקובלים שלא גוזזים ציפרניים בלילה, אחרי חצות מותר?

  לא כתבתי שזה כתוב באר"י... כתבתי 'למקובלים'.
חזור
חלק עליון