תוצאות חיפוש

 1. נ

  ספירת העומר בזמן הזה: מדאורייתא או מדרבנן

  שלום וברכה... האם יש למישהו אפשרות להעלות את הספר (לכאורה קונטרס) תמימות תהיינה של הרב יצחק מילרשווילי מאשקלון אציין כי אין לי מושג מה טיבו וענינו של המחבר ושל ספרו... ורק ראיתי שציינו לו באיזהו מקומן... ובעיקר כי כל הזמן מרצד בזכרוני שראיתי אי פעם שאי מי כתב קונטרס שלם על ענין זה... האם ידוע...
 2. נ

  פוסק שציטט פוסק אחר האם בהכרח שסובר כמותו לחלוטין

  אנא יעלה לי זאת כבודו שליט"א... אם אין זה מטריח כמובן...
 3. נ

  פוסק שציטט פוסק אחר האם בהכרח שסובר כמותו לחלוטין

  ישר כח! יש באפשר לתמצת בקצרה ממש (אני עסוק כידוע :) ... בסה"ע בזה"ז, אבל בכל זאת... שיהיה משהו לחשוב עליו בין לבין...) ...
 4. נ

  פוסק שציטט פוסק אחר האם בהכרח שסובר כמותו לחלוטין

  רבנו @פשוט שליט"א מה אומר ומה אדבר... ישר כח גדול! אגב... במה כבודו עסוק אם יורשה לי... (סתם סקרנות בעלמא...)
 5. נ

  פוסק שציטט פוסק אחר האם בהכרח שסובר כמותו לחלוטין

  לו כבודו רבנו @פשוט שליט"א יוכל להעלות ליאת דברי הגרי"ח בזה, זה יועיל לי מאוד... אם אין בכך טרחא מיוחדת כמובן...
 6. נ

  פוסק שציטט פוסק אחר האם בהכרח שסובר כמותו לחלוטין

  רבנו @פשוט אינני מכוון לשום כיוון... ורק טענתי היא שעכ"פ א"א להכריח מכך שהובא אי מאי באי מאי... ואה"נ כמובן שזה לכאן ולכאן... ושוב ישר כח גדול על הכל
 7. נ

  פוסק שציטט פוסק אחר האם בהכרח שסובר כמותו לחלוטין

  אה"נ... וממילא כאשר מחשבנים למשל את הקדמונים בענין סה"ע, הרי אין שום הכרח מראשון שרק הביא ראשון אחר... וזו נ"מ גדולה במנין השיטות שם (פשוט בנושא זה אני עסוק כעת... וממילא לזה זה משנה לי...)
 8. נ

  פוסק שציטט פוסק אחר האם בהכרח שסובר כמותו לחלוטין

  האם כבודו יוכל להעלות את המאמר הלזה... אם אין זה מטריח כמובן...
 9. נ

  פוסק שציטט פוסק אחר האם בהכרח שסובר כמותו לחלוטין

  כש"נ לעיל עיקר שאלתי היא על הראשונים ובכלל... כל המקורות שהביאו חו"ר הפורום שליט"א עד עתה הוו מקורות מסוימים דאיירו בהאי או האי (מרן החיד"א, מרן הבית יוסף, הראב"ד - כתבתי לפי סדר ההודעות...) האם יש מקורות דאיירו בהא בצורה יותר כללית אולי באמת בספריו של הגרי"ח סופר שליט"א אם יש לכבודכם שליט"א...
 10. נ

  פוסק שציטט פוסק אחר האם בהכרח שסובר כמותו לחלוטין

  ישר כח גדול האם כל זה רק באחרונים, או גם בראשונים... כי אולי יש מקום לומר, שכל זה בעיקר באחרונים (ושמא בעיקר בספרים אשר לעיתים רק מציינים ותו לא, וכפי שכתב מרן החיד"א, שהביאו מר שליט"א)...
 11. נ

  פוסק שציטט פוסק אחר האם בהכרח שסובר כמותו לחלוטין

  ידוע ומפורסם שפוסק שהביא פוסק אחר בשתיקה - והיינו, אפילו לא דן בו כלל, אלא ציטטו בשתיקה, הרי דס"ל כוותיה - ועכ"פ כך שמעתי ורציתי לשאול בפני חו"ר הפורום שליט"א, האם יש להם מקורות לכך, וכן כל מיני מקורות שדנו בכך בעיקר מספרי מרנא ורבנא זצוקללה"ה זיע"א ומו"ר מרן שליט"א אם אפשר לציין מ"מ מדויקים...
 12. נ

  ספירת העומר בזמן הזה: מדאורייתא או מדרבנן

  ישר כח גדול... אה"נ אמשיך גם אמשיך (הן יהא מה שיהא מוכרחים ללבן אחת ולתמיד את הנידון הכביר הזה מתחילתו ועד סופו... יעזרנו השם...) רק שאני רוצה לערוך רשימה של כל הראשונים שבזה... ופשוט לדון אחד אחד מה הראיה שיש ממנו אם בכלל... והשם יעזרנו... ושוב ישר כח ויפוצו מעיינותיו של כבודו שליט"א חוצה...
 13. נ

  ספירת העומר בזמן הזה: מדאורייתא או מדרבנן

  תודה רבה לך... באמת שהועלת לי רבות... אני חושב שכן הסברתי את נקודות הויכוח חד יותר במש"כ כעת... אבל אה"נ... ישר כח גדול... אגב אני מוכרח לציין כי גם לו ככל דברי הרב מולקנדוב שליט"א מ"מ המנין אינו נכון, ולמשל, כי מנה שם ראשונים הסוברים כי ספירת הימים מדאורייתא והשבועות מדרבנן... ועוד...
 14. נ

  ספירת העומר בזמן הזה: מדאורייתא או מדרבנן

  הנידון הוא @פשוט למדי... ולתועלת המו"מ אכתבהו מראשיתו ועד אחריתו בקיצור נמרץ... יש לדון האם סה"ע בזה"ז מדאורייתא או מדרבנן (ויש עוד כמה צדדים. ואכ"מ - ועכ"פ שני אלה הוו הצדדים העיקריים) ובענין זה יש כמה עשרות ראשונים ש: או, כתבו על כך בפירוש (ו: או, דנו בשני הצדדים וכתבו כצד אחד. או, לא דנו...
 15. נ

  ספירת העומר בזמן הזה: מדאורייתא או מדרבנן

  וואוו... יש"כ גדול. באמת...
 16. נ

  ספירת העומר בזמן הזה: מדאורייתא או מדרבנן

  האמת היא כי הן אמנם לא צידדתי בכך שזו מחלוקת שנוטה לדאורייתא... אכן גם לא צידדתי בכך שזו מחלוקת שקולה אלא זו מחלוקת שבפשטות נראה שהיא לא שקולה ורבו הדעות דס"ל מדרבנן ואולי היא שקולה... אכן מה מאד לא נראה כי רבו הדעות דס"ל דאורייתא (אם כי אפילו זה יתכן... רק דלכאורה זה הצד שהכי פחות נראה)...
 17. נ

  ספירת העומר בזמן הזה: מדאורייתא או מדרבנן

  הרב @אריאל שמואל שליט"א ראשית יש"כ גדול על הציון לספר זה אחד כמובן... אה"נ זוהי הטענה של הרב מולקנדוב שליט"א... אכן לדידי אין התכנות מציאותית כזו... עכ"פ כפי שנראה... וגם לו ישנה... הרי האפשרויות האחרות נראות הרבה יותר... וכפי שיעוין שם. ואכ"מ הייתי מעוניין לראות את דבריו... אך מסתמא אינם...
 18. נ

  ספירת העומר בזמן הזה: מדאורייתא או מדרבנן

  בעזר השם יתברך... אעלה בכאן התכתבות עם הרב עמנואל מולקנדוב שליט"א בעל תורת הקדמונים העימוד וכו' אינו מושלם אך בכל זאת שמא יועיל לאי מי אף הכי... בכבוד רב...
 19. נ

  רקידה שלאחר קידוש לבנה בימי הספירה

  בפשטות כל אלו המקורות איירו בריקודים שע"י כלי שיר וכדומה מה שאין כן בהאי ענינא ובעיקר י"ל כי ריקודים אלה לא הוו ריקודים ולכאורה אפילו בשבת יהיו מותרים (כי אינם מעל הקרקע וכו') ועוד כי לכאורה אין אלה ריקודים של שמחה אלא ריקודים של חיבוב מצוה שכזה...
 20. נ

  "למדני חוקיך" בספירת העומר

  טענה גדולה... לכאורה בפשטות אה"נ ולא נחית להא מו"ר מרן שליט"א וכן בעקרון בד"כ לא מצוי שיוצאים ידי חובה ללא שמודיעים לש"צ (ואזי: אם לא יודיעו לכאורה אין כאלה - ואין בעיה... ואם יש כאלה אכן כן זו בעיה...) והאמת היא כי היה באפשר לחדש חידוש גדול למדי. והוא, שכל כמה שהשומע שומע ברכה שלמה הרי אפילו...
חזור
חלק עליון