תוצאות חיפוש

 1. י

  עסקת שבויים ע"פ ההלכה

  למעשה בעסקה הנוכחית. האם כולם יודו, שאי"ז דומה לנידון ביביע אומר, או שמא עדיין מרן זיע"א היה פוסק להתיר את זה. כי סייעת ש"ס כבר הודיעה שתומכת...
 2. י

  יביע אומר המהדורה הקטנה אם עדיין יש?

  יש סיכוי ליביע אומר קטן, או שאין תכנון כזה? מישהו יודע? בתודה מראש!
 3. י

  להתיר עגונות

  איני בא לשכנע. אני הדל והקטן בדיוק כמוך, סבור שהשיטה של לפסוק מגמה ועל פיה לפסוק הלכה, לכאורה אינה מדרך התורה, ועל החכם לבדוק לדון ולהחליט ע"פ למידת הסוגיא מרישא ועד גמירא וזה ברור ופשוט ואין חולק. רק זאת אמרתי, שבנושא של עגונות [ונמצא עוד כמה כאלו בחז"ל] ראו חז"ל צורך מיוחד מחד להקל, ומאידך...
 4. י

  להתיר עגונות

  השאלה אם זה ראוי או לא, ובזה הוכחתי במישור לענ"ד, שכך היה הדרך בעגונות, ודבריך היו ניראים לי כמתריסים ולכן השבתי.
 5. י

  להתיר עגונות

  ברור שאם רב לא התיר למה שיפרסם את התשובה, הרי מסתמא לא אסר, אלא לא יכל להתיר מספק, וגם לפעמים זה לא מתיר מספק, והשני התיר, וא"א לפרסם, וד"ל. אבל עכ"פ מש"כ שידוע מראש התשובה, ברור שהעבודה בעגונות היא בעיקר להתיר, ושקדו חכמים על דבר זה בכל הדורות, צא ולמד אחרי השואה, וכבר בחז"ל ראו את הצורך שיש...
 6. י

  עלונים לפרשת ויחי.

  יש את הגליון של הרב גלזר שליט"א מחפש הרבה זמן אולי איזה מייל שדרכו אפשר להירשם לתפוצה.
 7. י

  איך משיגים את הגליון של הרב גלזר שליט"א

  מקפיץ שוב, מי שיוכל לסייע, תודה מראש!
 8. י

  ההקדשה של מרן שליט"א לשר התורה שליט"א

  יש לך יותר פרטים, באיזה דבר תורה ובאיזה ספר מדובר?
 9. י

  איך משיגים את הגליון של הרב גלזר שליט"א

  אם יש רשימת תפוצה בקביעות, אשמח! מנסה לחפש בגוגל לא מוצא איזכור. תודה מראש!
 10. י

  תשובה מספר יגל ליבי [הרב יגאל כהן שליט"א]

  חלק א' סי' מ"ז. תודה מראש!
 11. י

  הקדמה לספר ברכת שמואל [להגרב"ד ליבוביץ זיע"א] חלק ד'

  טקסט או פי די אף.תודה מראש!
 12. י

  לימוד בקול רם

  ראה בשו"ע חו"מ סי' קנ"ו סעי' ג': 'וכן יש לו ללמד תינוקות ישראל תורה בתוך ביתו, ואין השכנים יכולים למחות בידו ולומר לו: אין אנו יכולים לישן מקול התינוקות של בית רבן. והוא הדין לכל מלי דמצוה, שאינם יכולים למחות בידו' ועי' בסמ"ע. ויש לחלק מתפילה ששם אין מצוה להתפלל בקול רם, ועי'. וראה במעשה איש ח"ז...
 13. י

  האם תושבי בני ברק לא צריכים להכנס למקלטים בגלל הבטחת הגרח"ק זיע"א?

  מצויין, כתוב: 'לבסוף לבקשת עובדי ביה"ח', לא השתדלות לא סכנה ולא כי ההבטחה לא קיימת, ודו"ק.
 14. י

  האם תושבי בני ברק לא צריכים להכנס למקלטים בגלל הבטחת הגרח"ק זיע"א?

  כל אחד רואה מה שרוצה לראות, אני ראיתי ליהפך, שבגלל שלא רוצה שיהיה חילול ה', הולך, שים לב טוב, למה שנאמר שם ברקע, ואז התגובה של הרב שליט"א, ודו"ק. אבל חבל על הויכוח, כי דעת רבינו הגר"ח זיע"א, כך היתה. אבל בקשה אחת יש לי מי שחושב שההבטחה לא קיימת\צריך השתדלות, שלא יעמוד בחדר מדרגות, כי זה שום דבר...
 15. י

  אקדח לאברך

  האם היה דבר כזה... לא ידוע לי שסומן כמטרה, רק אביו זיע"א...
 16. י

  האם תושבי בני ברק לא צריכים להכנס למקלטים בגלל הבטחת הגרח"ק זיע"א?

  נסביר שוב: זה לא ענין של הבטחה, החזו"א אמר זאת עם הסבר ברור, באומרו: 'וכי אינכם רואים שדפי גמרא מקיפים את העיר', ורבינו הגרח"ק זיע"א הוסיף בזה כפי שמבואר בגליון שיח אמונה במצורף לעיל. חבל שהבטחה המתבססת על התורה והאמונה בכוחה החזק להגן. ומציאות של למעלה מ50 שנה שזה נכון, לא מצליחים לשכנע ת"ח שזו...
 17. י

  להתיר עגונות

  כנראה הכונה שבודאי ימצאו היתר, והתאמצו בזה מאוד, כמו במלחמת יוה"כ... וגם מרן זיע"א אז, האתאמץ מאוד למצוא היתרים לכל עגונה ועגונה, וכן הרבה מפוסקי הדור דאז, וגם היום כנראה עם כל הטכנולגיות יש יותר סיכוי...
חזור
חלק עליון