תוצאות חיפוש

  1. מ

    סיפור מעניין!

    וחוץ מזה האגרו"מ היקל דוקא למי שכל השנה מתנהג כר''ת !!!! כמבואר להדיא באגרו"מ (ח"ד יו"ד סי' יז אות כו)
חזור
חלק עליון